maandag 6 februari 2023
Home Uncategorized Extra EU-subsidie voor keuring bij toelating groene gewasbeschermers

Extra EU-subsidie voor keuring bij toelating groene gewasbeschermers

De Europese Commissie komt binnenkort met subsidie voor de EU-landen om extra inspecteurs aan te stellen voor de toelating van nieuwe milieuvriendelijke gewasbeschermers. De Commissie hoopt daarmee de keuring van nieuwe landbouwmiddelen te versnellen.

In landbouwkringen wordt geklaagd dat de EU wel sommige middelen wil verbieden of verminderen, maar dat er niets anders voor in de plaats komt.

De huidige procedures voorzien erin dat voor nieuwe bestrijdingsmiddelen niet alleen goedkeuring nodig is van Europese instanties (zoals de EFSA), maar dat ook nationale instanties (zoals NVWA of Ctgb) vooraf testen moeten doen en advies moeten uitbrengen. Dat duurt soms járen. In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement is regelmatig aangedrongen op een oplossing voor dit knelpunt.

Een paar maanden geleden wees de directie van de EFSA-keuringsdienst er op dat de dienst  geen budget heeft om al die testen van al die 27 EU-landen over te nemen. Maar kennelijk is daar voor komend jaar binnen de EU extra geld voor ‘gevonden’.

Landbouwminister Piet Adema heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Europese Commissie onlangs een stappenplan heeft gepresenteerd voor het gebruik van meer biologische gewasbeschermers. Met EU-steun kunnen lidstaten (extra) experts aantrekken voor de beoordeling van nieuwe stoffen en middelen. 

De Commissie rondt op dit moment een studie af over de inzet van biologische bestrijders en hoe deze op de markt kunnen komen. Dit is (nog) niet EU-geharmoniseerd. 

Verder gaf de Europese Commissie de LNV-ministers medio december een update over o.m. de toelating van nieuwe gentechnieken zoals crispr-cas. Brussel is dit jaar begonnen met een effectbeoordeling voor nieuwe wetgeving en zal in de eerste helft van 2023 met een voorstel komen, zo wordt gemeld.

In zijn verslag aan de Tweede Kamer meldt minister Adema verder dat Nederland het eens is met het pleidooi van Frankrijk dat toelating van nieuwe middelen hard nodig is om de doelen te halen uit de Van-boer-tot-bord-strategie en de in juni door de Commissie voorgestelde vermindering van middelengebruik.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/05/19/efsa-erkent-toelating-nieuwe-middelen-duurt-te-lang
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/07/trage-beoordeling-remt-innovatie-gewasbescherming
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/20/aandeel-groene-middelen-stijgt-naar-30-procent-in-2025

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.