‘Kleinere veestapel met EU-subsidie voor verbetering dierenwelzijn’

Landen die hun veestapel willen inkrimpen, zouden een beroep kunnen doen op EU-subsidies voor verbetering van dierenwelzijn. In de nieuwe eco-schemes voor biodiversiteit en dierenwelzijn is EU-geld vrijgemaakt om de leefruimte voor dieren uit te breiden, aldus Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. 

Hoewel zijn ‘observation letter’ over de ingediende nationale strategische plannen ( nsp’s) voor het nieuwe landbouwbeleid niet formeel op de agenda stonden, zei Wojciechowski dat hij dinsdag met zeker vijf ministers bilaterale gesprekken heeft gevoerd. Hij reageerde daarmee op vragen van verslaggevers, na afloop van de LNV-ministersvergadering, afgelopen dinsdag in Brussel.

De Landbouwcommissaris zei niet met welke ministers hij in de wandelgangen heeft gesproken, maar uit eerdere nationale mediaberichten is duidelijk geworden dat in agrarische kringen vooral in Duitsland, Zweden, Frankrijk, Polen en Spanje zijn ‘aanbevelingen’ niet goed waren gevallen.

De Nederlandse minister Henk Staghouwer zei na afloop tegen Nederlandse verslaggevers dat de nsp’s niet op de agenda stonden en niet waren besproken. Hij benadrukte dat Nederland de ingezette koers van de Europese Commissie voor Green Deal en GLB steunt.

Wojciechowski wees er na afloop op dat veel van de ingediende nsp’s waren ingediend vóór het uitbreken van de Russische oorlog tegen Oekraïne, en dat de voedselsituatie er nu heel anders voorstaat. Bovendien leidt de kostenstijging tot de noodzaak voor actualisering en aanpassing. Dat geldt niet voor enkele landen, maar voor alle 27, zo merkte hij op.

De Europese Commissie roept in de beoordelingsbrief niet alleen op tot meer specifieke milieu- en klimaatdoelen van de Green Deal in hun strategisch plan. Ook dringt Brussel aan op onderzoek naar mogelijkheden om in de landbouw de afhankelijkheid van Russische energie en kunstmest te verminderen.

Bovendien geldt voor alle landen dat het de eerste keer is dat zij met de nieuwe systematiek van ‘nationale invulling van Europa-wijde regels’ moeten werken. Bovendien geldt voor enkele landen dat hun nsp’s zijn ingediend door vórige ministers en inmiddels afgetreden regeringen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Duitsland. De nieuwe minister Cem Özdemir ‘verwelkomde’ de Brusselse aanbevelingen tot aanscherping.