Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in te delen. Natuurminister Van der Wal (VVD) wil eerst het advies afwachten dat zij aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft gevraagd over ‘de dilemma’s die spelen in een klein land waar wolf, mens en gehouden dieren dicht op elkaar leven’.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Van der Wal er op dat niet-EU-lidstaat Zwitserland in de Permanente Commissie van het Bern-Habitatverdrag een voorstel zal indienen om de beschermde status van de wolf een categorie te verlagen. De wolf zou van Aanhangsel-2 (streng beschermde diersoorten) moeten worden geplaatst in Aanhangsel-3 (beschermde diersoorten – regelgeving mogelijk).

Dec dichtbeboste EU-landen Finland en Zweden zijn de enige lidstaten waarvan bekend is dat zij het Zwitserse voorstel steunen. Oostenrijk zal zich van stemming onthouden, omdat het onlangs – binnen de huidige regels – een eigen verordening heeft ingevoerd waarmee afschietvergunningen voor ‘probleemwolven’ mogen worden afgegeven. Het Europees Parlement heeft onlangs de EU-landen aangespoord hun provincies en gewesten op die al bestaande mogelijkheid te wijzen.

De minister noemt het ‘een positief signaal over de natuur in Nederland waardoor de wolf zich klaarblijkelijk aangetrokken voelt. Ik ben me er echter van bewust dat dit door veel mensen niet zo wordt ervaren en dat er angst leeft bij dierhouders en inwoners over de aanwezigheid van een toenemend aantal wolven in Nederland”.

Minister Van der Wal zegt dat, ongeacht het Nederlandse standpunt, de Europese Unie haar standpunt over de Habitatrichtlijn en de beschermde status van de wold handhaaft. “Ik vind het niet verstandig om nu, vooruitlopend op de maatschappelijke dialoog die de RDA gaat organiseren en het advies wat de RDA zal uitbrengen, het standpunt van Nederland binnen de EU te wijzigen. Vandaar de keuze om – onder meer – de discussie over de beschermde status nu op een zorgvuldige manier te voeren”, aldus de minister.

Mocht uit het RDA-advies blijken dat heroverweging van het Nederlandse standpunt gerechtvaardigd is, dan zal de minister daar op terugkomen. Eerder vorige week liet ze al weten dat ze verwacht dat het in voorbereiding zijnde nieuwe interprovinciaal wolvenplan komend halfjaar definitief zal worden vastgesteld.

Ook wil Van der Wal ‘op grotere schaal’ kijken naar een bredere Europese benadering van de wolvenpopulatie. Daarom is al contact opgenomen met de Duitse autoriteiten, en is verdere samenwerking met België, Luxemburg en Denemarken mogelijk.