Nederlandse agrofood kijkt naar nieuwe kans op export naar Iran

De Nederlandse agrofoodsector krijgt weer meer belangstelling om te investeren in Iran, zegt de Nederlandse landbouwraad Hans Smolders. Dat is vanwege de politieke spanningen tussen Iran en de VS en de EU lange tijd wel anders geweest.

Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven vraagt de laatste tijd de Nederlandse ambassade in Teheran om informatie

Om allerlei redenen had Nederland sinds 2005 geen landbouwraad in Iran, tot Smolders er in 2017 werd gestationeerd. Maar door de ramkoers van de vorige Amerikaanse president Trump dreigde er een kink in de kabel te komen door allerlei handelssancties.

Nederland exporteerde voorheen voor zo’n €1,2 miljard naar Iran, waarvan een deel in de agrarische sector. Dat is fors teruggevallen vanwege die internationale economische sancties. In 2020 ging het nog maar om een totale exportwaarde van minder dan de helft; bijna €0,5 miljard.

Met het aantreden van nieuwe Amerikaanse president Joe Biden verbeteren de verhoudingen tussen Iran en de rest van de wereld. Dat heeft volgens Smolders ongetwijfeld positief effect op de handel, zeker als de sancties worden ingetrokken. Hij constateert dat veel Nederlandse agrofoodbedrijven in de startblokken staan om er zaken te doen.

Nederland begint volgens hem voet aan de grond te krijgen in de Iraanse aardappel-sector na een seminar met 250 deelnemers en professionele input uit Nederland. De aardappelsector groeit er behoorlijk en kan input van kennis en technologie goed gebruiken.

Ook in de bedekte tuinbouw heeft Nederland de eerste succesvolle contacten gelegd. Sinds 2015 is het kassenareaal met 6.000 hectare toegenomen. Nederlandse kassenbouwers hebben daarin een belangrijk aandeel gehad.

Afgelopen periode zijn afspraken gemaakt tussen Iraakse en Nederlandse partijen om proeven te doen met de teelt van zouttolerante gewassen. Irak vraagt om meer Nederlandse kennis over zilte landbouw. En Iran nu ook, aldus Smolders.