Nieuwe Braziliaanse president wil aanpassing van Mercosur-verdrag

De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva heeft duidelijke plannen voor de landbouwpolitiek van het land. Zo heeft hij aangekondigd om boeren te belonen met goedkope kredieten als zij maatregelen treffen om de uitstoot van kooldioxide te verminderen.

Dit kan betekenen dat de Europese landbouw en agrarische productie kunnen worden geconfronteerd met extra concurrentie van Braziliaanse boeren.

Daarnaast heeft Lula da Silva aangekondigd dat hij de Mercosur-handelsovereenkomst, een handelsverdrag tussen de EU en Latijns-Amerikaanse landen waaronder Brazilië, wil aanpassen. Hoewel de EU-landen positief staan tegenover een aanpassing van het verdrag, zijn er ook aarzelingen om tot ratificatie van het huidige al ondertekende verdrag over te gaan. 

De EU is bezorgd over de impact van de landbouwexporten van de Mercosur-landen op de Europese landbouw en heeft daarom aangegeven dat er alsnog bepaalde voorwaarden moeten worden gesteld aan de ratificatie van het verdrag. Die voorwaarden richten zich vooral op de mais-export als gevolg van de uitbreiding van landbouwgronden op de plek van gekapte oerwoud-bossen.

Dat milieu-argument wordt niet alleen gebruikt door natuurorganisaties zoals Greenpeace, maar ook door Europese landbouwkoepels die zich keren tegen verhoogde vleesimport uit Zuid-Amerika.

Dat Lula een geheel andere landbouwkoers gaat volgen dan zijn voorganger Bolsonaro was al bekend omdat Lula da Silva een jaar of tien geleden ook al president van Brazilië was. Afgelopen week maakte hij bekend dat hij de vroegere milieu-activiste Marina Silva heeft benoemd tot de nieuwe milieuminister.

Zij was eerder ook al enkele jaren minister in de vorige regeerperiode van president Lula en staat bekend als  beschermer van het Amazone-oerwoudgebied. Haar benoeming is een teken dat de nieuwe Braziliaanse regering de bescherming van het oerwoud hoog op de agenda heeft staan.

De vorige maand weggestemde president Bolsonaro zag het oerwoud voornamelijk als een economisch potentieel. Hij stimuleerde het kappen van oerwoudbossen voor landbouw en voor de aanleg van nieuwe graan- en maisakkers. Daarmee werd Brazilië de afgelopen jaren een van ‘s werelds grootste maïsexporteurs.

Lula da Silva heeft ook aangekondigd dat hij zich gaat inzetten voor de ontwikkeling van de Braziliaanse familieboerderijen. Hij stelt dat deze boerderijen de capaciteit hebben om het hele land van voedsel te voorzien.

Tot slot heeft Lula da Silva aangekondigd dat hij de Braziliaanse landbouwproductie wil verhogen zonder dat daarvoor een enkele boom hoeft te worden gekapt. Dit betekent dat er mogelijk een toename zal zijn in de productie van agrarische producten in Brazilië, wat opnieuw een extra concurrentie vormt voor de Europese landbouw.