Opnieuw stakingen in Duitse zuivelindustrie om hogere lonen

Enkele honderden medewerkers van de Hochland zuivelfabriek in het Duitse Schongau hebben begin deze week een eendaagse staking gehouden. In die prikactie legden enkele honderden medewerkers het werk neer, als onderdeel van een estafette-staking in de Duitse zuivelindustrie. 

Ook op andere Hochland-locaties en melkverwerkende bedrijven waren er stakingen, soms tegelijkertijd en soms op verschillende tijdstippen. Woensdag staat een nieuwe ronde van de Beierse cao-onderhandelingen gepland. 

In de Duitse zuivel vinden CAO-onderhandelingen plaats die vastzitten op een verlangde loonsverhoging. In Würzburg gingen vorige week eveneens medewerkers van een melkfabriek in staking. Hier lag de nadruk niet alleen op hogere lonen, maar ook op het verbeteren van de algehele arbeidsomstandigheden. 

Werknemers van bedrijven zoals Hochland en andere zuivelfabrieken in onder meer Schongau, Kempten en Würzburg legden het werk enkele uren neer om hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden te eisen. Ze eisen een loonsverhoging van 12 procent, naast verbeterde arbeidsvoorwaarden.

De voedingsvakbond NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) speelt een centrale rol in deze acties. De vakbond wijst erop dat de huidige lonen niet in lijn zijn met de inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud in Duitsland.

Werkgevers hadden dit jaar een loonsverhoging van drie procent en volgend jaar nog eens twee procent aangeboden. Maar degenen met hogere salarissen zouden hiervan meer profiteren, bekritiseert de voedingsvakbond. Ook voor de stagiairs zijn verbeteringen nodig: zij zouden onder meer 100 euro per maand meer moeten krijgen. 

De werkgevers in de zuivelindustrie hebben tot nu toe niet gereageerd op de eisen van de vakbond en de werknemers, wat de situatie gespannen houdt. De NGG heeft aangekondigd door te gaan met de stakingen totdat er een bevredigende oplossing wordt bereikt. 

De stakingen zijn strategisch gepland en hebben al invloed gehad op de productieprocessen binnen de getroffen bedrijven. In sommige fabrieken hebben meer dan 200 werknemers deelgenomen aan de stakingen, wat een duidelijk signaal afgeeft aan de werkgevers over de ernst van hun eisen.

De werkgevers in de zuivelindustrie hebben gemengde reacties gegeven op de stakingen. Terwijl sommigen begrip tonen voor de eisen van de werknemers en bereid zijn om aan tafel te zitten voor verdere onderhandelingen, zijn anderen terughoudend en wijzen zij op de economische uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.