Spaanse melkkoeien meer waard als vlees dan voor melkproductie

Voor de Spaanse melkveehouders is het momenteel met de torenhoge kosten winstgevender om zijn vee als vlees te verkopen dan om melk te produceren. In de Spaanse zuivelindustrie is de afgelopen maanden  sprake van steeds minder melkproductie. 

Ook worden steeds vaker oudere melkkoeien geslacht die minder dan 25 – 28 liter per dag leveren, in de afgelopen anderhalf jaar al 50.000 stuks. Daarmee is het aantal melkkoeien gezakt tot onder de 800.000 en moet Spanje mogelijk dit jaar melk gaan importeren.

De recessie begon al vorig jaar juni met de stijging van veevoederprijzen, aangevuld met duurdere diesel, energie en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Begin dit jaar begon de melkproductie  te dalen, toen een jaarlijkse -1,4% werd genoteerd, en in juni was die daling -2,7%. 

Hoewel een deel van de kostenstijging in de keten is doorberekend, waardoor de verkoopprijs van melk gemiddeld met zo’n 20 cent/liter is gestegen, zijn de melkveehouders er niet in geslaagd om alle gestegen kosten te dekken.

Het aantal runderen (vlees en melk) dat naar het slachthuis ging, steeg in mei met 10% op jaarbasis. De voorzitter van de vereniging van melkveehouders (Agaprol) noemt deze realiteit “gerechtvaardigd omdat de boeren in veel gevallen geld verliezen”. 

Verwacht wordt dat de melkproductie in de zomermaanden, wanneer de dieren minder produceren, verder zal afnemen. In het najaar kunnen problemen ontstaan ​​met de nationale melkvoorziening, zo wordt verwacht. Dat kan in november problemen gaan opleveren  voor de kaasproductie.