zaterdag 10 december 2022
Home EU Uitkering voor Franse boeren die ziekte opliepen door landbouwgif

Uitkering voor Franse boeren die ziekte opliepen door landbouwgif

Fransen die gezondheidsschade of letsel chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden, kunnen binnenkort financiële steun krijgen van een speciaal gezondheidsfonds. De vergoeding is vooral bedoeld voor bewoners van het Franse platteland en voor boeren en hun gezinnen en personeel.

Het nieuwe fonds zal worden beheerd door het Sociaal Landbouwfonds (MSA). Dat regelt nu al allerlei sociale uitkeringen en vergoedingen vooral in de landbouw. Er kan een vergoeding worden gegeven aan Fransen die bij MSA verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Gepensioneerde zelfstandigen kunnen ook voor zichzelf en hun naasten een aanvraag indienen. Het fonds moet ook openstaan ​​voor kinderen die tijdens de zwangerschap schade hebben opgelopen door beroepsmatige blootstelling van hun ouders.

Het compensatiefonds wordt betaald uit premies van verzekeringsmaatschappijen. Ook komt er voor dat fonds een nieuwe Franse belasting op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden. Dat de Franse overheid er niet aan mee betaalt, is bekritiseerd door fabrikanten. De Vereniging van Fabrikanten van gewasbeschermers (UIPP) wijst erop dat de Franse overheid zelf het gebruik van die middelen heeft toegelaten.

In Frankrijk is de Ziekte van Parkinson inmiddels als beroepsziekte van boeren erkend. Er zijn aanwijzingen dat ook andere ziektes worden veroorzaakt door restanten van pesticide-gebruik, maar dat is heel moeilijk te bewijzen.

Onderzoekers kijken momenteel in opdracht van de Europese Unie naar de effecten van fijnstof met pesticiden op de longen. Eerder vonden ze resten van meerdere bestrijdingsmiddelen in bijna een op elke drie voedselmonsters, tot wel 29 verschillende stoffen in één product. Allemaal in lage concentraties en onder de maximaal toegelaten concentratie, dus veilig voor gebruik volgens de geldende normen.

Violetta Geissen, hoogleraar bodemdegradatie en landbeheer aan de universiteit in Wageningen, leidt het Europese onderzoeksproject SPRINT dat is begonnen de effecten van pesticiden te meten op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil het aantal pesticiden binnen tien jaar met de helft verminderen en ook het risico moet worden gehalveerd. De EU-onderzoekers denken komend voorjaar een lijst te kunnen opstellen welke middelen de hoogste toxiciteit hebben en het meest voorkomen in het milieu.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Nederland helpt bij EU-steun voor reparatie stroomnet in Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne in de komende wintermaanden met materialen om belangrijke energie-installaties te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder...

Wojciechowski: Oekraïense export leidt in buurlanden tot marktverstoring

De Europese Unie moet haar vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne herzien en desnoods opnieuw invoerheffingen opleggen voor sommige landbouwproducten, zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski woensdag...

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...