Waterbedrijven willen volledig EU-verbod op PFAS

De Nederlandse waterleidingbedrijven hebben de Europese Commissie gevraagd te zorgen voor een volledig verbod op het gebruik van PFAS-chemicaliën. Komende week worden in Brussel besluiten genomen over onder meer zuivering van afvalwater, en over afvalbeperking. 

Europese waterkoepels hebben benadrukt dat dergelijke chemische stoffen een ernstige bedreiging vormen voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. PFAS, of poly- en perfluoralkylstoffen, zijn chemische verbindingen die veelvuldig worden gebruikt in industriële processen en in producten zoals waterdichte kleding, verpakkingsmaterialen en brandbestrijdingsmiddelen. 

Echter, de schadelijke effecten van deze stoffen op mens en milieu zijn al langer bekend. De Europese waterkoepels hebben hun bezorgdheid geuit over de aanwezigheid van PFAS in waterbronnen en hebben aangedrongen op strengere maatregelen om verdere vervuiling te voorkomen.

Een specifiek geval van PFAS-vervuiling dat recentelijk in Nederland veel in de aandacht staat, is de langdurige vervuiling door DuPont/Chemours nabij Dordrecht. Lokale autoriteiten hebben herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van maatregelen om de vervuiling aan te pakken en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

In het Europees Parlement is onlangs een eerste succes geboekt bij het elimineren van PFAS-chemicaliën uit verpakkingsmaterialen voor contact met voedsel. Dit akkoord markeert een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de blootstelling aan PFAS door consumenten. Dergelijke maatregelen zijn cruciaal  om de gezondheid van de Europese burgers te beschermen en om de vervuiling van waterbronnen tegen te gaan.

De Europese waterkoepels blijven echter aandringen op een algeheel verbod op alle PFAS-chemicaliën, niet alleen in verpakkingsmaterialen. Zij stellen dat een dergelijke maatregel essentieel is om de waterkwaliteit te waarborgen en de volksgezondheid te beschermen.