Wateroverlast door zware regen treft nu ook delen van Oostenrijk

De zware regenval en overstromingen hebben ook in delen van Oostenrijk aanzienlijke schade aangericht, met name in de regio’s Karinthië en Vorarlberg. Boeren in deze gebieden kampen met ernstige problemen die hun gewassen, vee en infrastructuur treffen. Boeren melden verliezen van een groot deel van hun oogst, vooral bij gewassen zoals maïs, aardappelen en tarwe.

Overstromingen hebben vruchtbare bovenlagen van de grond weggespoeld, waardoor herplanting moeilijker wordt. Boeren maken zich zorgen over de lange termijn effecten op de vruchtbaarheid van hun land.

De infrastructuur op de boerderijen is ook zwaar getroffen. Irrigatiesystemen, schuren, stallen en andere essentiële gebouwen zijn beschadigd. De kosten voor reparaties en vervangingen zijn hoog. Overstroomde weilanden hebben het vee verdreven en de beschikbaarheid van voedsel voor het vee verminderd. Boeren worden gedwongen om alternatieve voederbronnen te zoeken of hun veestapel te verkleinen.

De Oostenrijkse overheid heeft snel gereageerd op de crisis door noodmaatregelen in te voeren. Financiële hulppakketten zijn beschikbaar gesteld om de agrarische sector te helpen bij het dekken van de schade en bij de wederopbouw van hun bedrijven. Technische bijstand wordt verleend om ervoor te zorgen dat herstelwerkzaamheden efficiënt en effectief worden uitgevoerd.

De wateroverlast benadrukt de kwetsbaarheid van de landbouwsector voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Boeren en beleidsmakers erkennen de noodzaak van duurzame landbouwpraktijken en robuuste infrastructuur om de impact van dergelijke natuurrampen te verminderen.