Zweden laat jagers tientallen wolven afschieten

In Zweden is deze week de jacht geopend op 75 van de ongeveer 460 wolven in het land. Natuurorganisaties spreken van de grootste wolvenslachting in de moderne geschiedenis. Natuurorganisaties wijzen er op dat de wolvenpopulatie in Zweden relatief laag is in vergelijking met bijvoorbeeld Italië, waar er meer dan 3.000 rondlopen. 

De natuurbeschermers waarschuwen dat de jacht de wolvensoort verder in gevaar kan brengen en andere Europese landen kan aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen. De jagersverenigingen zeggen “dat het absoluut noodzakelijk is om de groei van wolven te vertragen”, berichtte de Britse krant The Guardian. 

Die organisaties zeggen dat de roedel wolven de grootste is die de Zweden tot nu toe hebben gehad. Ook in andere Europese landen is de laatste jaren sprake van toename van het aantal wolven. Dat wordt toegeschreven aan de beschermde status die de wolf al vele jaren heeft.

Maar natuurorganisaties zeggen dat de ongereguleerde jacht op de wolf in strijd is met de Conventie van Bern van de Raad van Europa. Ze  hebben tevergeefs geprobeerd tegen de schending van de Habitat-richtlijn in beroep te gaan.

Het Zweedse milieubureau had in het verleden gewaarschuwd dat de wolvenpopulatie niet onder de 300 mag komen om inteelt te voorkomen. Maar het Zweedse parlement is voorstander van een verlaging van het aantal tot 170, het laagste niveau dat nog is toegestaan binnen de eisen van de Habitat- en Soortenrichtlijn van de Europese Unie. Het World Wide Fund for Nature (WWF) zegt dat dat cijfer “niet gebaseerd was op wetenschappelijke feiten”. 

De Scandinavische wolf staat al op de lijst van bedreigde diersoorten. Zweden deelt een wolvenpopulatie met Noorwegen langs de 2000 kilometer lange grens. Noorwegen is het enige land ter wereld dat een limiet heeft ingesteld op het aantal wolven, waardoor de komst van slechts vier tot zes welpen per jaar is toegestaan. Het Scandinavische land laat jagers toe om de wolvenpopulatie elk jaar drastisch te verminderen.