Zweedse boeren produceren nu al fors minder door hoge kosten


Een kwart van de Zweedse boeren heeft de afgelopen maanden vanwege de oplopende kosten hun agrarische activiteiten verminderd. Vier op de tien zijn van plan om dat in de loop van dit jaar ook te gaan doen. Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de grote Zweedse Boerenbond LRF begin januari heeft gehouden.

Acht op de tien boeren zeiden dat de kostencrisis hun bedrijf negatief of zeer negatief heeft beïnvloed. Dat is een bevestiging dat de situatie is opgeschoven van zorgwekkend naar ernstig, zegt Boerenbond-voorzitter Palle Borgström van LRF in een persbericht.

Het gevolg zal zijn dat we onze import uit landen die op een minder duurzame manier voedsel produceren, zullen moeten verhogen. Bovendien vermindert het onze leveringszekerheid, vooral in deze geopolitiek moeilijke tijden, zegt Borgström.

LRF signaleerde al in november dat de steeds stijgende prijzen van onder meer elektriciteit, brandstof, voer en kunstmest de Zweedse boeren zwaar onder druk zette en dat dit een beginnende voedselcrisis zou kunnen worden. In november schatte LRF dat de stijgende prijzen de Zweedse landbouw op jaarbasis met 4,1 miljard Zweedse Kronen extra zou belasten.

Nu, twee maanden later, blijft de prijs nog steeds stijgen. Volgens nieuwe berekeningen van de agrarische vakbond zijn de uitgaven met iets meer dan SEK 1,5 miljard extra gestegen en staan nu op SEK 5,7 miljard. 

De economie in de Zweedse landbouw is lange tijd onze achilleshiel geweest in ons werk voor een duurzame toekomst. Ondanks dat we een van ’s werelds meest diervriendelijke en klimaatslimme boerderijen hebben, krijgen we de economie niet op één lijn. Nu zo’n kostenschok ons ​​heeft getroffen, zijn er geen winstmarges er meer.

Het is niet goed voor de individuele ondernemer en ook niet voor duurzame agrarische landbouw, zegt Palle Borgström.De komende week heeft de voorzitter van de Boerenbond opnieuw een gesprek met minister van Plattelandszaken Anna-Caren Sätherberg, waar ook de inkomstenkant wordt besproken.

De Federatie van Zweedse Boeren is een belangenorganisatie voor de groene industrie met ongeveer 140 000 individuele leden. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 70 000 ondernemingen, wat LRF de grootste organisatie voor kleine ondernemingen in Zweden maakt. Bijna alle coöperaties binnen de Zweedse land- en bosbouw zijn er ook lid van.