30 марта 2023 г.
Домой EP Тиммерманс призывает политиков EU сесть за стол сельскохозяйственных переговоров

Тиммерманс призывает политиков EU сесть за стол сельскохозяйственных переговоров

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk te krijgen wat de gevolgen zullen zijn van de natuurherstelwet. Dat voorstel is niet alleen onder Nederlandse agrariers omstreden, maar ook in andere EU-landen. 

Nederlandse tegenstanders van dat voorstel zeggen dat die wet ‘Nederland op slot zet’ en dat er ‘ongekende juridische gevolgen kunnen ontstaan. Timmermans bestrijdt dat,en zegt dat juist tegenstanders ‘de huidige boel op slot zetten’. Een delegatie van de LNV-Kamercommissie bracht gistermiddag een (al weken geleden georganiseerd) werkbezoek aan Brussel. Daarbij werden zij ontvangen door de EU-Commissarissen Timmermans, Sinkevicius en Wojciechoiwski, en voerden zij besprekingen met enkele de Nederlandse Europarlementariers.

Het werkbezoek kwam door de actuele situatie geheel in het teken te staan van de discussie over de natuurherstelwet. Bovendien viel het Nederlandse bezoek samen met de jaarlijkse beleidsverkenning die Klimaatcommissaris Timmermans voerde met de Landbouwcommissie van het Europees Parklement. Daar is veel verzet tegen de voorstellen die voortkomen uit de Green Deal-filosofie van de Eurocommissie.

Timmermans heeft de Europarlementariërs van de landbouwcommissie voorgehouden dat zij hun kop niet in het zand kunnen blijven steken. Hij riep hen op de feiten en de werkelijkheid onder ogen te zien: de landbouw en de voedselvoorziening worden bedreigd. Niet door de Europese Green Deal of de door de natuurherstelwet, maar door klimaatverandering, luchtvervuiling, droogte en vergiftigde bodem en grondwater.

Timmermans sprak niet uit het blote hoofd, maar vanaf papier, exact formulerend hield hij een zorgvuldig voorbereide speech.

Timmermans vroeg de agri-olitici uit hun loopgraven te komen, vooral de conservatieven en christendemocraten die de natuurwet bij voorbaat willen verwerpen. Hij benadrukte nogmaals dat hij en zijn collega’s Sinkevicius, Kyriakides en Wojciechowski bereid zijn ‘elk mogelijk compromis’ te bespreken, ‘maar dan moet u wel met uw wensenlijstjes op de proppen komen’.

De grote commissie-vergaderzaal van het EP in Brussel was tot de laatste stoel bezet, niet alleen door Europarlementariërs en fractiemedewerkers, maar ook door tientallen agrariërs uit verscheidende EU-landen die op het debat waren afgekomen. Dat wekte de indruk dat Timmermans zich in het hol van de leeuw had begeven, maar onder de EU-politici en het publiek kreeg hij ook steun en instemming.

Timmermans zei dat de Commissie vasthoudt aan de koers en de strekking van de drie nu in omloop zijnde klimaat- en natuurwetten. Niets-doen en afwachten noemde hij onverantwoord. Hij verweet de ‘weigeraars’ dat ze (met het oog op de Europese verkiezingen, over ruim een jaar) ‘tegen beter weten in’ de toekomst van de land- en tuinbouw op het spel zetten. Niet terug naar de tekentafel, maar voorwaarts naar de onderhandelingstafel, zo maande hij de weifelaars.

Популярный

EU предупреждает о новых кибератаках при внедрении 5G

В ходе анализа рисков Европейский союз предупредил о росте числа кибератак. В основном это касается атак с ...

Немного меньше загрязнение воздуха в Европе

Качество воздуха в Европе улучшается, но загрязненный воздух по-прежнему наносит большой ущерб экономике и ...

ASML не имеет права поставлять высокотехнологичное оборудование в Китай и Huawei

Голландскому производителю станков для стружки ASML временно не разрешено поставлять свои самые современные станки в Китай. Ранее выданные разрешения на использование стратегического инжиниринга ...

ООН предостерегает от исхода стран Юго-Восточной Европы

В исследовании ООН говорится, что в странах юго-восточной Европы наблюдается резкое сокращение населения ...

EU на новом фронте в Ливии теперь также находится в затруднительном положении между русскими и турками

Войска ливийского военного лидера Халифы Хафтара все ближе и ближе к столице Триполи, благодаря военной поддержке со стороны ...

Просто в

Голландский консул: особенно сейчас укрепляйте сельскохозяйственные связи с Украиной

Голландский сельскохозяйственный совет в Украине Рейнуд Нюйтен считает, что голландское сельское хозяйство уже должно укреплять связи с украинским аграрным сектором...

Глифосат в сельском хозяйстве EU: против пока только Германия и Австрия

Австрия теперь также публично высказалась против расширенного разрешения на использование глифосата в пестицидах в европейском сельском хозяйстве. Это объявление появится в ближайшее время...

Сотни испанских коров уже погибли из-за заразной коровьей лихорадки

В Испании за последние недели от эпизоотической геморрагической болезни ЭГБ погибли сотни коров. Эта заразная коровья лихорадка связана с...

Счетная палата: субсидия EU для винодельческой отрасли вряд ли приведет к увеличению количества «зеленых» вин

Когда субсидии предоставляются европейской винодельческой промышленности, мало внимания уделяется воздействию на окружающую среду и практически не приводятся какие-либо условия устойчивого развития. Что...

Два варианта птичьего гриппа поражают домашнюю птицу в Южной Африке: худший за всю историю

Южноафриканский птицеводческий сектор уже несколько недель страдает от двух вариантов птичьего гриппа. Отрасль предупреждает о возможной нехватке куриного мяса...