Понедельник 29 Май 2023
Домой EP Тиммерманс призывает политиков EU сесть за стол сельскохозяйственных переговоров

Тиммерманс призывает политиков EU сесть за стол сельскохозяйственных переговоров

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk te krijgen wat de gevolgen zullen zijn van de natuurherstelwet. Dat voorstel is niet alleen onder Nederlandse agrariers omstreden, maar ook in andere EU-landen. 

Nederlandse tegenstanders van dat voorstel zeggen dat die wet ‘Nederland op slot zet’ en dat er ‘ongekende juridische gevolgen kunnen ontstaan. Timmermans bestrijdt dat,en zegt dat juist tegenstanders ‘de huidige boel op slot zetten’. Een delegatie van de LNV-Kamercommissie bracht gistermiddag een (al weken geleden georganiseerd) werkbezoek aan Brussel. Daarbij werden zij ontvangen door de EU-Commissarissen Timmermans, Sinkevicius en Wojciechoiwski, en voerden zij besprekingen met enkele de Nederlandse Europarlementariers.

Het werkbezoek kwam door de actuele situatie geheel in het teken te staan van de discussie over de natuurherstelwet. Bovendien viel het Nederlandse bezoek samen met de jaarlijkse beleidsverkenning die Klimaatcommissaris Timmermans voerde met de Landbouwcommissie van het Europees Parklement. Daar is veel verzet tegen de voorstellen die voortkomen uit de Green Deal-filosofie van de Eurocommissie.

Timmermans heeft de Europarlementariërs van de landbouwcommissie voorgehouden dat zij hun kop niet in het zand kunnen blijven steken. Hij riep hen op de feiten en de werkelijkheid onder ogen te zien: de landbouw en de voedselvoorziening worden bedreigd. Niet door de Europese Green Deal of de door de natuurherstelwet, maar door klimaatverandering, luchtvervuiling, droogte en vergiftigde bodem en grondwater.

Timmermans sprak niet uit het blote hoofd, maar vanaf papier, exact formulerend hield hij een zorgvuldig voorbereide speech.

Timmermans vroeg de agri-olitici uit hun loopgraven te komen, vooral de conservatieven en christendemocraten die de natuurwet bij voorbaat willen verwerpen. Hij benadrukte nogmaals dat hij en zijn collega’s Sinkevicius, Kyriakides en Wojciechowski bereid zijn ‘elk mogelijk compromis’ te bespreken, ‘maar dan moet u wel met uw wensenlijstjes op de proppen komen’.

De grote commissie-vergaderzaal van het EP in Brussel was tot de laatste stoel bezet, niet alleen door Europarlementariërs en fractiemedewerkers, maar ook door tientallen agrariërs uit verscheidende EU-landen die op het debat waren afgekomen. Dat wekte de indruk dat Timmermans zich in het hol van de leeuw had begeven, maar onder de EU-politici en het publiek kreeg hij ook steun en instemming.

Timmermans zei dat de Commissie vasthoudt aan de koers en de strekking van de drie nu in omloop zijnde klimaat- en natuurwetten. Niets-doen en afwachten noemde hij onverantwoord. Hij verweet de ‘weigeraars’ dat ze (met het oog op de Europese verkiezingen, over ruim een jaar) ‘tegen beter weten in’ de toekomst van de land- en tuinbouw op het spel zetten. Niet terug naar de tekentafel, maar voorwaarts naar de onderhandelingstafel, zo maande hij de weifelaars.

Популярный

Нидерланды прекращают поставки оружия Турции; также запрашивает бан EU

Нидерланды больше не будут давать разрешение на экспорт оружия в Турцию, пока продолжается военная операция на северо-востоке Сирии. Нидерланды доставили ...

Нидерланды: Shell должна убрать старые нефтяные вышки из Северного моря

Нидерланды считают, что Соединенное Королевство не должно давать Shell лицензию на оставление трех старых буровых платформ в Северном море ...

Голландцы продолжают спорить о сумме платежа EU

Европейская комиссия хочет, чтобы будущий многолетний бюджет (2021-2027) был увеличен до 1,11 процента от общего европейского дохода (валовой внутренний ...

Еще не подход EU к налогообложению транснациональных корпораций

Страны EU в четверг снова не смогли прийти к соглашению по директиве, которая требует, чтобы транснациональные корпорации проверяли ...

Каталонцы все еще могут занять свои места в Европейском парламенте

Лидер каталонских сепаратистов и экс-премьер-министр Карлес Пучдемон и его бывший министр Тони Комин могут занять свои места в Европейском парламенте ...

Просто в

Twitter обходит кодекс поведения EU; предвестник отъезда?

Социальная медиа-платформа Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, выходит из добровольного кодекса поведения Европейского союза против дезинформации…

Животноводство также подпадает под более строгие правила EU против загрязнения воздуха.

Комитет по окружающей среде Европейского парламента еще больше ослабил предложение о том, чтобы привести гораздо больше животноводческих ферм к более строгим стандартам выбросов RIE. 

Ажиотаж вокруг заявлений премьер-министра Бельгии против восстановления природы

Заявления премьер-министра Бельгии Александра де Кроо вызвали споры в политической системе Бельгии, поскольку премьер-министр страны...

Тиммерманс призывает политиков EU сесть за стол сельскохозяйственных переговоров

Комиссар по климату EU Франс Тиммерманс сказал членам парламента от Комитета по сельскому хозяйству, что он хочет сесть за стол переговоров с Нидерландами, чтобы прояснить ситуацию...

Сельскохозяйственные и экологические клубы хотят реальных перемен в МЕРКОСУР

Зонтик из десятков европейских и южноамериканских сельскохозяйственных клубов, а также организаций по охране окружающей среды и развитию призывает Европейскую комиссию в совместном манифесте ...