Måndagen den 25 september 2023

Utnämningar och uppgifter för Hoekstra och Šefčovič på EU-agendan

Utfrågningarna om utnämningen av den förre nederländska ministern Wopke Hoekstra och överflyttningen av Gröna avtalens ansvar till den slovakiske EU-kommissionären Maroš Šefčovič kommer att hållas i Strasbourg den 2 och 3 oktober. 

Lastfartyg från ukrainsk hamn kör in i gruvan vid Svarta havet

Het besluit van de Europese Commissie om het importverbod op Oekraïens graan in vijf lidstaten niet te verlengen, heeft geleid tot nieuwe spanningen, eenzijdige embargo's en nieuwe onvrede onder boeren. De belofte van...

Nederländerna undersöker andra kriterier för kalenderjordbruk

Nederländernas jordbruksminister Piet Adema säger att det är möjligt att diskutera med honom om ett avslappnande kalenderjordbruk, men att det i år inte finns någon kompromiss med EU-kommissionen.

EU arbetar med ett bidrag till ren jord; böter för föroreningar

EU-kommissionen anser att marken i EU-länderna är för förorenad, inklusive jordbruksmark. Ungefär sextio procent är inte tillräckligt ren och frisk. Detta måste minskas inom cirka 25 år, även av lantbrukare.

Adema och Özdemir går omedelbart med i den nya jordbruksdialogen EU

Nederländernas jordbruksminister Piet Adema är nöjd med den "lyssnande öra och strategiska dialog" som president Ursula von der Leyen erbjöd europeiska jordbrukare förra veckan. Adema berömde tonen i...

EU-förslag om användning av glyfosat: hittills var det bara Tyskland som motsatte sig

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat het tégen is. Ook van Oostenrijk is bekend dat het land tegen het gebruik van...

EU-domstolen beordrar Tyskland att göra mer för Natura 2000

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Volgens de EU-rechtbank in Luxemburg heeft Duitsland verzuimd...

Uthyrningssajter måste snart vidarebefordra bokningar till kommunerna

Uthyrningssajter för bostäder, fritidshus och B&B, som Airbnb och Bookin.com, måste snart lämna in sina bokningar till kommunerna månadsvis. En stor majoritet av Europaparlamentet anser att sådana uthyrningsplattformar bör hållas under bättre kontroll.

Utnämningar och uppgifter för Hoekstra och Šefčovič på EU-agendan

Utfrågningarna om utnämningen av den förre nederländska ministern Wopke Hoekstra och överflyttningen av Gröna avtalens ansvar till den slovakiske EU-kommissionären Maroš Šefčovič kommer att hållas i Strasbourg den 2 och 3 oktober. 

Lastfartyg från ukrainsk hamn kör in i gruvan vid Svarta havet

Het besluit van de Europese Commissie om het importverbod op Oekraïens graan in vijf lidstaten niet te verlengen, heeft geleid tot nieuwe spanningen, eenzijdige embargo's en nieuwe onvrede onder boeren. De belofte van...

populär