Måndagen den 6 december 2021

Tyskt jordbruk begär tillstånd för ny genteknologi CRISPR/cas

Tyska jordbruksorganisationer har uppmanat den nya mitten-vänstern "trafikljuskoalitionen" att tillåta ny genteknologi som CRISPR/cas för ökad livsmedelssäkerhet och hållbarhet inom jordbruket. De mer än tjugo tyska växtförädlingsorganisationerna,...

Frankrike ska arbeta med "mindre importerad avskogning" i EU

Under de kommande sex månaderna kommer Frankrike, som EU:s ordförande, att göra mycket arbete med "mindre importerad avskogning". Med den beskrivningen öppnar Frankrike upp för fler möjligheter än Europeiska kommissionens senaste formulering och gör...

Vattenstyrelsen vill ha hårdare regler mot vattenföroreningar från bönder

De holländska vattenverken fruktar att nitratföroreningar i ytvatten kan bli en andra kvävefråga. Nyligen varnade EU-kommissionen Nederländerna för att vidta extra åtgärder för att uppnå målen i nitratdirektivet. 

Narkotikaanvändningen i europeisk boskapsuppfödning nästan halverades på 10 år

Enligt en rapport från tre europeiska hälsomyndigheter har användningen av antimikrobiella läkemedel i boskap minskat med 43,2% under de senaste 10 åren. Läkemedelsmyndigheten EMA, livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA och sjukdomsförebyggande tjänsten ECDC noterar att...

Nato-chefen varnar Putin för ryskt våld i Ukraina

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har varnat Ryssland för våld mot Ukraina. All våldsanvändning mot Ukraina kommer att få konsekvenser, kommer att medföra kostnader för Ryssland, sa norrmannen i Bryssel på fredagen. Nato-chefen...

Europeiska kommissionen inleder rättegång mot mer tysk miljöförorening

Europeiska kommissionen har väckt talan vid EG-domstolen mot Tyskland och Rumänien för otillräckligt skydd av biologisk mångfald på ängar och för miljöföroreningar. Efter tidigare brev, råd och påminnelser gör Bryssel nu en...

Ryssland: storleken på importen av livsmedel är ungefär lika stor som exporten

Den ryske jordbruksministern Dmitrij Patroeshev förväntar sig att fläskproduktionen kommer att återhämta sig i flera regioner under de kommande sex månaderna. Det sa han i ett möte med president Putin, enligt den ryska finanstidningen Agroinvestor.

Strängare europeiska regler för långväga djurtransporter

Europaparlamentets undersökningskommitté för boskapstransporter har avsagt en fördömande dom över hur boskap transporteras genom EU-länder. ANIT-kommittén fördömer också åren av otillräcklig övervakning av EU-länder på sådana djurtransporter. 

Tyskt jordbruk begär tillstånd för ny genteknologi CRISPR/cas

Tyska jordbruksorganisationer har uppmanat den nya mitten-vänstern "trafikljuskoalitionen" att tillåta ny genteknologi som CRISPR/cas för ökad livsmedelssäkerhet och hållbarhet inom jordbruket. De mer än tjugo tyska växtförädlingsorganisationerna,...

Frankrike ska arbeta med "mindre importerad avskogning" i EU

Under de kommande sex månaderna kommer Frankrike, som EU:s ordförande, att göra mycket arbete med "mindre importerad avskogning". Med den beskrivningen öppnar Frankrike upp för fler möjligheter än Europeiska kommissionens senaste formulering och gör...

populär