Tisdagen den 4 oktober 2022

Färre mjölkkor i de flesta EU-mjölkländer; inte i Nederländerna

Antalet mjölkkor i Europeiska unionen minskade igen förra året. Boskapen har minskat kontinuerligt i sex år. Enligt Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat), förra året i...

EU-länderna vill jaga varg igen för att skydda betande boskap

Europeiska miljökommissionären Virginius Sinkevicius anser att varg och jordbruk bör samexistera. Han tycker inte att jakten på varg ska öppnas igen. Enligt Sinkevicius bör tyngdpunkten ligga på...

Utsläpp från stora djurgårdar i EU kommer snart att betraktas som industriutsläpp

Nederländerna är i princip positiv till förslaget från EU-kommissionärerna att inkludera de större boskapsgårdarna i direktivet mot industriell miljöförorening. Nederländerna håller också med om att inte...

Färre kemikalier i jordbruket kan bara uppnås med nya produkter

Jordbruksministrarna i de flesta EU-länder anser att kommissionens förslag att halvera användningen av kemikalier inom jordbruket inom några år är helt otillräckligt. De tycker att beräkningsmetoden ('iedereen hälften mindre') är orättvis...

Algeriet lämnar tillbaka sjötransport av hundratals franska tjurar

Återigen riskerar hundratals europeiska djur att avlivas efter en misslyckad sjötransport. De nästan 800 unga tjurarna från södra Frankrike släpptes inte in i hamnen i Alger tidigare denna månad, och boskapstransportfartyget...

Fågelinfluensa bland fjäderfä i EU har aldrig varit så allvarlig som den här säsongen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is onder pluimvee al aangetroffen in zo’n 3500 besmettingshaarden en meer dan 48 miljoen dieren moesten...

EU arbetar med skärpta regler för hantering av resterande asbest

EU-kommissionen vill avsevärt skärpa direktivet mot asbestföroreningar. Bryssel vill skärpa det gränsvärde som fastställdes för femton år sedan med en faktor tio: från 0,1 till 0,01 asbestfibrer per kubikcentimeter luft. Sista...

EU länder är skyldiga att spara energi; minst fem procent

Energiministrarna anser att tio procent mindre energi bör användas i EU-länderna: fem procent obligatoriskt och ytterligare fem procent frivilligt. Det måste träda i kraft den 1 december, om deras trepunktsplan nästa vecka...

Färre mjölkkor i de flesta EU-mjölkländer; inte i Nederländerna

Antalet mjölkkor i Europeiska unionen minskade igen förra året. Boskapen har minskat kontinuerligt i sex år. Enligt Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat), förra året i...

EU-länderna vill jaga varg igen för att skydda betande boskap

Europeiska miljökommissionären Virginius Sinkevicius anser att varg och jordbruk bör samexistera. Han tycker inte att jakten på varg ska öppnas igen. Enligt Sinkevicius bör tyngdpunkten ligga på...

populär