EU flerårig budget: vissa länder måste betala miljarder mer

Foto av Chiara Daneluzzi på Unsplash

Förslaget till flerårig budget för Europeiska unionen innebär att vissa EU-länder måste betala miljarder euro mer varje år, och många andra kommer att få betydligt mer subventioner från Bryssel. Enligt den brittiska affärstidningen Financial Times framgår det av tyska beräkningar av de långsiktiga uppskattningarna av EU.

Europeiska kommissionen har fortfarande offentliggjort belopp eftersom den fleråriga budgeten fortfarande är föremål för samråd och diskussioner. Nivån på EU-budgetarna beslutas inte bara av finansministrar eller regeringsledare utan också av Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Dessutom har de nationella parlamenten kontroll över den årliga betalningen till EU. Det har redan visats att det finns stor oenighet bakom kulisserna.

Det framgår av de tyska beräkningarna att stora finansiella förändringar kommer att behövas för att kunna betala alla önskningar och önskemål för ny politik. Detta ledde till stora meningsskiljaktigheter om hur mycket budgeten bör få öka, eller om utgifterna bör begränsas till de senaste årens nuvarande nivå. Till exempel måste inte bara förlusten av det brittiska bidraget efter Brexit regleras av de återstående 27 EU-länderna, utan också den nya klimatpolitiken (”grön affär”) och andra önskemål från den nya Von der Leyen-kommissionen.


Dessutom har Europeiska kommissionen tydligen föreslagit att de rabatter som förhandlats av ett antal EU-länder under de senaste åren avskaffas. Som ett resultat, enligt tyska beräkningar, skulle det nederländska årliga nettobidraget stiga från 5 miljarder euro till 7,5 miljarder euro, efter avdrag för mottagna subventioner. Som den största nettobidragaren bör Tyskland till och med fördubbla betalningen från 15 till 33 miljarder euro. Frankrike betalar nu 7,5 miljarder euro netto till EU och skulle bara stiga till 10 miljarder. Detta beror främst på att Frankrike får mycket jordbrukssubventioner.


Förändringarna i årliga bidrag är delvis resultatet av ett förslag från Europeiska kommissionen att höja den årliga budgeten för EU till 1,1 procent av allt som tjänats i EU. Europaparlamentet vill öka budgeten ännu mer.


Den nederländska regeringen finner en nederländsk ökning till brutto 13 miljarder euro oacceptabel, delvis för att en stor del av ökningen orsakas av det avsedda avskaffandet av rabatten på nu 1,5 miljarder för Nederländerna. Bryssel vill bli av med dessa rabatter för nettobidragsgivare på sin bruttobetalning.


Sverige, Österrike och Danmark kommer också att betala avsevärt mer i dessa beräkningar om det är upp till Europeiska kommissionen. Tillsammans med Tyskland och Nederländerna bildar de en klubb som vill förhindra stigningarna och spendera högst 1 procent av inkomsten från alla EU-länder via Bryssel. Men de andra 22 EU-länderna brukar se ökningen, eftersom det är lönsamt för dem. Till exempel får Polen nu en nettotillskott på 10 miljarder EU, vilket skulle stiga till 12 miljarder euro 2027.