Tyskland vill nu prata om bankunionen och insättningsgarantin

Foto av Jan Kolar / VUI Designer på Unsplash

Tyskland är ändå villigt att fortsätta att förhandla med EU-länderna om att inrätta en europeisk bankunion och inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem. Detta är en viktig tysk koncession, eftersom tyskarna tidigare blockerade en så bred garanti för besparingar. Berlin tvekar att finansiellt starka länder bör hjälpa svaga länder förr och oftare.

Den tyska finansministeren Olaf Scholz redogjorde för förslaget i ett brev till affärstidningen Financial Times. Ministeren betonar att det är "inget litet steg" för en tysker att vara öppen för en europeisk besparingsgaranti. Han kommer utan tvekan också att diskutera förslaget idag med euroländernas finansministrar.

Den tyska planen utgör en slags utplattad variant av ett tidigare förslag från Europeiska kommissionen från 2017. Den planen kunde inte utarbetas vid den tiden eftersom det var motstånd från tyska banker. Även i Nederländerna såg iedereen inte dessa planer.

Tyskarna ställer fortfarande många villkor, men ett mer effektivt (mer eller mindre obligatoriskt) samarbete mellan banker i EU-länderna har varit en önskan från många EU-styrelseledamöter i många år. Den strategi att de starkaste axlarna måste bära den tyngsta bördan är verkligen av många politiker, men fortfarande är ekonomiskt friska länder ovilliga att betala huvuddelen av räkningen.

För det första måste det enligt Scholz finnas gemensamma regler för fall där banker stöter på problem. Scholz anser till exempel att problem i en bank först bör hanteras av det befintliga nationella insättningsgarantisystemet i det aktuella landet. Det europeiska garantisystemet bör endast användas om det inte är tillräckligt.

Stora banker från Förbundsrepubliken Tyskland svarar positivt den här gången. "Tidpunkten för initiativet valdes klokt", säger Commerzbank-chef Martin Zielke. Enligt honom är det tack vare den kommande ordföranden för Europeiska kommissionen, den tyska Ursula von der Leyen, att debatten har börjat och linjer har fastställts.

Den nederländska minister Wopke Hoekstra (finans) är mycket nöjd med Tysklands vilja att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem. Upprättandet av systemet har legat på bordet sedan slutet av 2015, men fram till nu har främst blivit blockerat av Tyskland. Berlin är rädd för att behöva betala för bankbrister i andra länder och hänvisar särskilt till den tidigare krisen i Grekland.

För Tyskland men också för Nederländerna är det viktigt att bankerna först städar upp sina egna balansräkningar och minskar risken för ”dåliga lån” av sina egna regeringar. Nederländerna har länge insisterat på att inte betrakta statsobligationer som riskfria investeringar. För länder som Italien, där många banker köper egna statsobligationer, är frågan mycket känslig.