Demokratiregler i fler EU-länder är under mer press

EP Plenarsession - Rapport om kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2023

Ledamöterna i Europaparlamentet har varnat för den demokratiska rättsstatsprincipen i länder som Ungern, Malta, Slovakien och Grekland. Det är i fara där och måste skyddas, säger de. I dessa och andra EU-länder är media, utsatta grupper, civilsamhället och myndigheternas oberoende under press. Det går inte heller bra i Spanien och Frankrike.

Det handlar inte bara om demokrati, utan också om rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter som är i fara i dessa länder. I debatten i Strasbourg slog parlamentsledamöterna larm: de anser att Europeiska kommissionen inte vidtar tillräckliga åtgärder mot regeringar med auktoritära tendenser som vill manipulera demokratin. Enligt dem gäller kommissionens passivitet inom området för EU-värdena och grundläggande rättigheter.

När det gäller rättsväsendets oberoende påpekar parlamentet skillnaderna mellan EU-länderna. Det gäller främst utnämningen av höga domare, som i Ungern. Även i andra länder pysslar det med demokratiska institutioner. Till exempel föreslår Slovakien att man ska anpassa institutioner och medielandskapet, och organisationer som får utländsk finansiering är under eld. 

Samtidigt förblir korruption ett stort bekymmer för parlamentet, som återigen fördömer systematiska, diskriminerande, icke-transparenta och orättvisa metoder i EU-länderna. I Ungern utnyttjade flera företag EU-medel för att berika politiska vänner till premiärminister Viktor Orbáns regering.

Tre unga romer mördades nyligen i Grekland, har parlamentet noterat. Även där hotas tillsynsmyndigheternas oberoende. Ta till exempel den grekiska inställningen till spionprogramskandalen. Dessutom finns det invändningar från parlamentet mot den föreslagna amnestilagen i Spanien, som bör ge amnesti till dömda katalanska konstitutionella lagöverträdare.

I en resolution beklagar parlamentsledamöterna den grekiska polisens överdrivna våld och diskriminerande behandling av demonstranter. Samma sak händer i Frankrike, där förutom oproportionerligt våld mot demonstranter också många demonstranter arresteras i onödan. 

Europaparlamentet noterar också att minoriteters rättigheter undergrävs i flera EU-medlemsstater. Detta får konsekvenser för religiösa grupper, HBTIQ+-personer, kvinnor, flyktingar och migranter.

EP:s föredragande om den årliga rättsstatssituationen, den holländska ledamoten Sophie in Veld (Renew/D66), uppmanade Europeiska kommissionen att vidta hårdare åtgärder mot regeringar i EU-länder som påverkar EU-medborgarnas rättigheter. "Människor har rätt att veta hur det går med rättsstatsprincipen i deras land. Där rättssäkerheten försämras uppstår problem som direkt påverkar människor.

Särskilt den ökande korruptionen är ett sådant problem. För inte så länge sedan såg vi hur Covid-förebyggande verktyg hamnade i orätta händer på grund av korruption. I dag är det ett år sedan en ödesdiger tågkatastrof inträffade i Grekland, som kunde ha förhindrats om inte europeiska pengar för järnvägssäkerhet hade förskingrats. Ett exempel på hur korruption kan vara mycket dödlig. "