EU förbjuder export av plastavfall till länder i tredje världen

Efter år av politiska debatter och förberedelser kommer EU att införa nya restriktioner för exporten av plastavfall till utvecklingsländerna. De nya handels- och exportreglerna är en del av ett bredare EU-paket som syftar till att minska användningen av plast som förpackningsmaterial.

Den nya lagstiftningen, som till stor del antogs i EU-parlamentet i tisdags, kommer att göra förbudet mot export av plastavfall till länder utanför OECD fullt effektivt från och med den 1 januari 2025. Denna åtgärd är avsedd att säkerställa att plastavfall behandlas inom EU, snarare än att exporteras till länder med mindre stränga miljökrav.

Syftet är också att främja den cirkulära ekonomin och minska användningen av plast genom återvinning och återanvändning samt ett förbud mot engångsplastförpackningar. 

Den holländska parlamentsledamoten Bas Eickhout (GroenLinks) sa som svar: "Vi har vetat i flera år att europeisk export av plast orsakar stora miljöproblem i andra länder, som ofta inte har kapacitet att bearbeta den plasten. Efter en lång kamp är det nu ett slut i sikte och denna praxis kommer att sluta.” 

EU-kommissionen föreslog tidigare att plastexporten till utvecklingsländer skulle stoppas, men lämnade utrymme för export till mer utvecklade länder. Eickhout: ”I praktiken ser vi dock att mycket plast fraktas till länder som Turkiet och vidare därifrån. Det är så vi fortfarande överför våra problem. Vi har därför byggt in kontroller i den nya lagen som säkerställer att även detta stoppar.”

Lagstiftningen är en del av ett bredare åtgärdspaket som ska minska plastanvändningen och uppmuntra till återanvändning. ”Om vi menar allvar med en cirkulär ekonomi kan vi inte fortsätta dumpa plast i andra länder. Detta kräver mer ansträngning för återvinning, men ger också möjligheter. För använd plast kommer snart inte att vara avfall, utan en av de nya råvarorna i en hållbar ekonomi.” 

EU-länderna gick tidigare med på avtalet, så att lagstiftningen träder i kraft senare i år. Flytten har välkomnats av miljögrupper, som hoppas att det ska bidra till att minska plastföroreningarna i haven och minska trycket på miljön.