Europaparlamentet börjar avveckla Green Deal

Europaparlamentet har godkänt EU-kommissionens förslag att ge EU-länderna utrymme att besluta om deras bönder måste följa alla EU-jordbruksregler. Detta gör det möjligt för EU-länderna att tillåta sina bönder att omvandla gräsmark till åkerbruk, utan att förlora sin rätt till EU-jordbrukssubventioner.

Med 417 röster för, 162 emot och 25 nedlagda röster stödde Europaparlamentet denna nationella flexibilitet. Uppmjukningen av reglerna är en del av ett bredare paket av uppmjukningar av skyldigheterna i Green Deal. Detta kommer att röstas om på onsdag (24/4) i Strasbourg. 

Under de senaste månaderna har Europa skakat av bönders protester mot miljörestriktioner för jordbrukspolitiken i synnerhet, och mot EU i allmänhet. Av rädsla för valvinster för högerextrema partier i EU-valet i juni har Bryssel nu beslutat att delvis uppfylla kraven från de protesterande bönderna.

Miljögrupper säger att detta är en politisk taktik som undergräver deras egen Green Deal. Den nu föreslagna uppmjukningen av jordbrukspolitiken följer på den senaste tidens blockering av förslaget om att begränsa användningen av kemikalier i jordbruket, att utöka användningen av det kritiserade glyfosatet samt att minimera förslagen om naturrestaurering och markskydd.

De gröna och enade vänstern har meddelat att de kommer att rösta emot att "genomtränga" dessa jordbruksregler i Strasbourg. Kritiker säger att lagändringarna genomförs under ytterligare påtryckningar från jordbruksministrarna, utan ordentlig saklig diskussion i parlamentsutskotten, utan samråd med trepartsmöten och utan någon konsekvensbedömning. 

Enligt De gröna strider detta mot EU-reglerna för (ändringar i) policyplaner. Enligt ett yttrande från riksdagens rättstjänst kan ett eventuellt brott mot klimatlagen EU inte uteslutas. Deras två ledande kandidater i det kommande EU-valet, Terry Reintke och Bas Eickhout, har sagt att de gröna kommer att göra miljö- och klimatreglerna i Green Deal till ett fokus i sin valkampanj.