fredag 24 mars 2023
Home EP EU tvingar internationell transport till bättre kontrakt för truckar

EU tvingar internationell transport till bättre kontrakt för truckar

Europaparlamentet har gett grönt ljus till den efterlängtade reformen av internationell vägtransport. Det kommer att finnas strikta regler mot social dumpning i den branschen. Förare kan inte längre utnyttjas och få bättre löner och normala arbetsförhållanden.

"Förare kan äntligen räkna med anständiga arbetsförhållanden", säger den holländska parlamentsledamoten Vera Tax (PvdA), som förhandlade på uppdrag av Europeiska socialdemokratiska gruppen. ”Vi kommer att avsluta illojal konkurrens så att förare kan bli kollegor igen”.

Förare ska kunna tillbringa den normala helgen vila hemma eller på ett ordentligt hotell. Att bo + sova i en lastbils hytt är nu förbjudet, säger Tax. Transportföretag bör planera resor så att internationella godschaufförer kan återvända regelbundet (var tredje eller fjärde vecka, beroende på arbetsschemat). Om vilotiden inte äger rum hemma måste företaget betala för boendet.

Färdskrivare i fordon kommer att användas för att registrera alla gränsövergångar och därmed bekämpa bedrägerier. För att undvika systematisk cabotage måste en nedkylningsperiod på fyra dagar tillåtas innan efterföljande cabotageoperationer i samma land kan utföras med samma fordon.

”Tiden när transportkostnaderna trycks längre på förare och små och medelstora företag måste nu vara över. Detta mobilitetspaket är ett avgörande steg framåt mot en mer human transportsektor, säger Vera Tax.

För att vidta åtgärder mot brevlådeföretag måste vägtransporterna kunna visa att de huvudsakligen är verksamma i det land där de är registrerade. De nya reglerna kräver också att lastbilar återvänder till företagets operationscenter var åttonde vecka. Användningen av små transportbilar från 2,5 ton faller nu också under EU-reglerna för vägtransport, och dessa fordon måste därför också vara utrustade med färdskrivare.

De nya europeiska reglerna säkerställer bland annat fler, bättre och säkra parkeringsplatser med könsvänliga sanitära anläggningar och bra belysning på varje parkeringsplats. Europeiska kommissionen kommer att göra pengar tillgängliga för detta. EU-länderna måste implementera de nya reglerna inom ett och ett halvt år, men kör- och viloperioderna börjar om tre veckor.

populär

Lara Wolters (Labour): Tjeckiens premiärminister betalar tillbaka EU-pengar

Europaparlamentet anser att den tjeckiska premiärministern Andrej Babiŝ bör återbetala sina europeiska subventioner. Som premiärminister har han direkt inflytande ...

EU jordbruksstöd i Nederländerna främst för jordbrukskooperativ

Natuurrijk Limburg-kooperativet var den största nederländska mottagaren av EU jordbruksfonder under 2019, med 6,5 miljoner euro från takstödet. På...

Fiskare vill ha ersättning om de måste vika för väderkvarnar

Inte bara för att placera nya väderkvarnar på land utan också för att bygga nya väderkvarnsparker till sjöss ...

Lager kinesiska grisar tillbaka till gammal nivå efter svinpest

I Kina har svinbestånden till stor del återhämtat sig från nedgången som orsakas av afrikansk svinfeber (ASF). Som kineserna ...

Europas sjöfart och transport måste också förorena mindre luft

Europas sjöfart står för ungefär en femtedel av de globala fartygsutsläppen. Inte bara den europeiska gods- och biltrafiken är ...

Bara inuti

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...

Borealis gödselmedel inte till ryssar, utan till tjeckiska Agrofert

Europeiska kommissionen har godkänt förvärvet av den österrikiska gödselfabriken Borealis av den tjeckiska Agrofert-gruppen, som är en del av...

Trelandståg från Liège till Aachen via Limburg, utan att byta tåg

Nederländerna, Tyskland och Belgien har skrivit på en avsiktsförklaring om att köra trelandståget i år. Om en gränslös tågtrafik...

Sjuk på grund av bekämpningsmedel: EFSA undersöker effekter av kombinationer

Holländska bönder kan löpa större risk för cancer, Parkinsons sjukdom, minskad fertilitet och andra hälsoproblem på grund av exponering för 'en cocktail...