Europaparlamentet vill förbjuda export av plastavfall till länder utanför EU

EU-parlamentet vill ha ett förbud mot export av plastavfall till länder utanför EU. Förbudet bör träda i kraft om cirka tre år. Med den ståndpunkten kommer Europaparlamentet att förhandla med miljöministrarna i EU-länderna.

Enligt parlamentsledamöterna kommer detta att vara ett incitament att designa mer återanvändbar plast och att öka kapaciteten för upparbetning på kort sikt. Enligt forskning behövs en ökning av kapaciteten med 10 till 20 procent. EU-länderna exporterar för närvarande främst plastavfall till Turkiet, som inte ens kan behandla sitt eget plastavfall. 

Från 2005 till 2018 minskade den genomsnittliga mängden kommunalt avfall per capita i EU. Det var dock olika trender per land. Till exempel var det en ökning i Danmark, Tyskland, Grekland, Malta och Tjeckien och en minskning i Bulgarien, Spanien, Ungern, Rumänien och Nederländerna.

I absoluta tal per person var avfallsproduktionen högst i Danmark, Malta, Cypern och Tyskland och lägst i Ungern, Polen, Tjeckien och Rumänien.

Deponering av avfall är nästan obefintlig i länder som Belgien, Nederländerna, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Finland. I dessa länder spelar förbränning en viktig roll vid sidan av återanvändning. 

Att deponera kommunalt avfall är fortfarande populärt i östra och södra delarna av Europa. Tio länder deponerar minst hälften av sitt kommunala avfall. På Malta, Cypern och Grekland är det över 80%; i Kroatien, Rumänien, Bulgarien och Slovakien mer än 60%; medan det i Spanien och Portugal är mer än 50%.

Den förordning om avfallstransporter som bereds går längre än bara plastavfall. Export av avfall till länder utanför OECD kommer endast att tillåtas om dessa länder själva samtycker till detta i förväg, och om det har visats att de kan behandla det. Exportörer måste visa att deras kunder behandlar avfallet på ett miljövänligt sätt.

År 2020 exporterade EU-länderna 32,7 miljoner ton avfall till länder utanför EU, vilket motsvarar cirka 16 procent av den globala avfallshandeln. Det är en ökning med 75 procent jämfört med för tjugo år sedan. Dessutom handlar EU-medlemsstaterna 67 miljoner ton avfall sinsemellan varje år.