Europaparlamentet vill ha strängare säkerhet för "kritisk EU-infrastruktur"

Europaparlamentet har godkänt en ny lag som bättre kommer att skydda den "kritiska EU-infrastrukturen" mot terroristattacker. Det handlar bland annat om försvar av energi, transporter, dricks- och avloppsvatten, bank och digitala tjänster. 

Om det finns incidenter eller störningar orsakade av till exempel (potentiella) angripare eller terrorister måste tjänsteleverantörer informera sina nationella myndigheter. Myndigheterna ska sedan i sin tur informera allmänheten om vad som pågår, så att det allmännas intresse tjänas. 

Den nya lagen innehåller också en definition av kritisk infrastruktur. Dessutom föreskriver lagen minimikrav för riskbedömning och för att fastställa nationella motståndskraftsstrategier. 

JAG P Tom Bernardsen (CDA) är nöjda med den nya lagstiftningen. ”Vi har sett hur sårbar vår energi- och datainfrastruktur kan vara. Medan vi arbetar med denna lagstiftning här på europeisk nivå, öppnar medlemsstaterna bakdörren på vid gavel för utländskt inflytande. 

Berendsen påpekar att minst 22 europeiska hamnar har gått samman med kinesiska investerare. ”De lämnar över viktiga kontrollpunkter i vår transportkedja till främmande makter. Det behövs en europeisk hamnstrategi.  

Även VVD-ledamot Bart Groothuis pekar finger åt Kina, men också mot Ryssland och Iran. De länderna är ute efter att omintetgöra EU, sa politikern. "Vi kanske tror att vi är i fred med världen, men de skapar en konflikt mot oss." 

Sedan 2004 har Europaparlamentet gjort regler och riktlinjer för att skydda kritisk infrastruktur mot till exempel terrorister. I den senaste versionen diskuterades endast sektorerna "energi" och "transport". Under 2018 efterlyste EU-parlamentet en revidering av direktivet. Tidigare i år antog EU-parlamentet ett direktiv om cybersäkerhet.