Europaparlamentet begränsar transport av slaktboskap till högst 8 timmar

Europaparlamentet har godkänt en kritisk utredningsrapport om övergrepp inom boskapstransporter, särskilt vid export till länder utanför EU. Parlamentet anser att det bör finnas en maximal transporttid på 8 timmar, vilket i praktiken stoppar sådana transporter. Övergrepp har skapat mycket uppståndelse de senaste åren.

Men en majoritet av Europaparlamentet avvisade tre ändringsförslag (två från De gröna och ett från partiet för djuren) för att ytterligare förkorta transporter, eller för att förbjuda dem helt. De nu föreslagna begränsningarna gäller endast transporter av boskap för slakt och endast väg- och flygtransporter. De mycket kritiserade transporterna med rangliga sjögående fartyg ingår inte.

Dessutom försvagade plenarmajoriteten i Strasbourg två av rapportens rekommendationer när det gäller transport av avvandande boskap och dräktiga djur. 

Det finns dock krav på nya befogenheter att agera mot transporter med rangliga transportmedel, och EU-länderna måste göra mycket mer med verkställighet och övervakning. För vissa ledamöter går många av de 139 rekommendationerna fortfarande för långt, och för andra går de inte tillräckligt långt. Ordförande Tilly Metz (De gröna, Luxemburg) i den parlamentariska undersökningskommittén försvarade den nu uppnådda kompromissen. Hon påpekade att förbudet mot transporter på mer än åtta timmar från EU-länderna omöjliggör cirka åttio procent av de kontroversiella sjötransporterna från rumänska hamnar.

Den holländska PvdA-ledamoten Mohammed Chahim sa som svar: "Vi känner alla till den sorgliga historien om de hundratals kor som guppade runt på havet i månader i början av förra året. Vettlöst djurlidande som enkelt kan förebyggas med tydliga europeiska regler. Jag vill ha ambitiösa lagar som säger: så här långt och inte längre. Inom djurtransporter ska vinst inte tillåtas, utan välfärden ska komma först.”

EU-parlamentarikern Anja Hazekamp (PvdD) menar däremot att alldeles för många undantag är tillåtna. "Europeiska länder struntar i reglerna och ingen vidtar åtgärder mot detta. EU lever helt enkelt inte upp till sin plikt att ta hand om djur. Det är en skam och ett missat tillfälle att Europaparlamentet inte har kommit med strängare rekommendationer”, säger Hazekamp, som därför röstade emot rekommendationerna.

Bert-Jan Ruissen (SGP) avstod från att rösta. Han anser att EU-länderna först bör kontrollera och genomdriva de nuvarande strängare reglerna. Dessutom vill han inte basera lagar och regler på känslor eller känslor, utan på resultat av vetenskaplig forskning. LTO har också argumenterat för detta tidigare. "Tyvärr måste jag dra slutsatsen att ett antal rekommendationer i resolutionen saknar vetenskaplig grund, vilket är anledningen till att jag avstod från den slutliga omröstningen", sade Ruissen.