Fredagen den 7 oktober 2022
Home EP Europaparlamentet begränsar transport av slaktboskap till högst 8 timmar

Europaparlamentet begränsar transport av slaktboskap till högst 8 timmar

Europaparlamentet har godkänt en kritisk utredningsrapport om övergrepp inom boskapstransporter, särskilt vid export till länder utanför EU. Parlamentet anser att det bör finnas en maximal transporttid på 8 timmar, vilket i praktiken stoppar sådana transporter. Övergrepp har skapat mycket uppståndelse de senaste åren.

Men en majoritet av Europaparlamentet avvisade tre ändringsförslag (två från De gröna och ett från partiet för djuren) för att ytterligare förkorta transporter, eller för att förbjuda dem helt. De nu föreslagna begränsningarna gäller endast transporter av boskap för slakt och endast väg- och flygtransporter. De mycket kritiserade transporterna med rangliga sjögående fartyg ingår inte.

Dessutom försvagade plenarmajoriteten i Strasbourg två av rapportens rekommendationer när det gäller transport av avvandande boskap och dräktiga djur. 

Det finns dock krav på nya befogenheter att agera mot transporter med rangliga transportmedel, och EU-länderna måste göra mycket mer med verkställighet och övervakning. För vissa ledamöter går många av de 139 rekommendationerna fortfarande för långt, och för andra går de inte tillräckligt långt. Ordförande Tilly Metz (De gröna, Luxemburg) i den parlamentariska undersökningskommittén försvarade den nu uppnådda kompromissen. Hon påpekade att förbudet mot transporter på mer än åtta timmar från EU-länderna omöjliggör cirka åttio procent av de kontroversiella sjötransporterna från rumänska hamnar.

Den holländska PvdA-ledamoten Mohammed Chahim sa som svar: "Vi känner alla till den sorgliga historien om de hundratals kor som guppade runt på havet i månader i början av förra året. Vettlöst djurlidande som enkelt kan förebyggas med tydliga europeiska regler. Jag vill ha ambitiösa lagar som säger: så här långt och inte längre. Inom djurtransporter ska vinst inte tillåtas, utan välfärden ska komma först.”

EU-parlamentarikern Anja Hazekamp (PvdD) menar däremot att alldeles för många undantag är tillåtna. "Europeiska länder struntar i reglerna och ingen vidtar åtgärder mot detta. EU lever helt enkelt inte upp till sin plikt att ta hand om djur. Det är en skam och ett missat tillfälle att Europaparlamentet inte har kommit med strängare rekommendationer”, säger Hazekamp, som därför röstade emot rekommendationerna.

Bert-Jan Ruissen (SGP) avstod från att rösta. Han anser att EU-länderna först bör kontrollera och genomdriva de nuvarande strängare reglerna. Dessutom vill han inte basera lagar och regler på känslor eller känslor, utan på resultat av vetenskaplig forskning. LTO har också argumenterat för detta tidigare. "Tyvärr måste jag dra slutsatsen att ett antal rekommendationer i resolutionen saknar vetenskaplig grund, vilket är anledningen till att jag avstod från den slutliga omröstningen", sade Ruissen.

populär

EU varnar för fler cyberattacker när de går in i 5G

I en riskanalys varnade Europeiska unionen för ett ökande antal cyberattacker. Detta gäller främst attacker som ...

Något mindre luftföroreningar i Europa

Luftkvaliteten i Europa förbättras, men i synnerhet förorenad luft orsakar stora skador på ekonomin och ...

ASML får inte leverera högteknologisk utrustning till Kina och Huawei

Den nederländska chipmaskintillverkaren ASML kanske tillfälligt inte levererar sina mest avancerade maskiner till Kina. Tidigare beviljade tillstånd till ...

FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa konfronteras med en dramatisk minskning av befolkningen ...

EU på en ny front i Libyen nu också i nypen mellan ryssarna och turkarna

Trupper från den libyska militärledaren Khalifa Haftar närmar sig huvudstaden Tripoli tack vare militärstödet från ...

Bara inuti

Extra G20-toppmöte om mer export av billigare rysk konstgödsel

Förenta Nationerna applåderar "framgången" med det nyligen genomförda avtalet mellan Kiev och Moskva för att häva blockeringen av spannmålsexport...

EU: pengar från landsbygdsfonden även för biogas och ny energisats

EU-länderna är överens om att en del av de hundratals miljarderna för den europeiska energiomställningen måste komma från...

Efter 15 år, en laddningssladd för MEP Toine Manders

Efter nästan femton år av prutande om procedurer och befogenheter finns det äntligen en universell europeisk laddare för alla mobiltelefoner och...

Europeiska unionen förbättrar synen på gränsöverskridande sjukdomar

Sedan coronapandemin har Europeiska unionen arbetat med att inrätta en hälsounion, vars konturer blir allt mer synliga...

Fågelinfluensa bland fjäderfä i EU har aldrig varit så allvarlig som den här säsongen

Fågelinfluensan bland fjäderfä i Europa har aldrig varit så allvarlig de senaste decennierna. Spridningen av högpatogen aviär influensa är...