Europaparlamentet beslutar om brådskande för avslappning av jordbruket

Sexton europeiska natur- och miljöorganisationer har bett EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att dra tillbaka förslaget om uppmjukning av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Den här veckan ska EU-parlamentet ta ställning till om ett litet använt nödförfarande ska följas för denna uppmjukning, så att den kan träda i kraft redan i år. 

Efter månader av bönders protester har Bryssel aviserat mer flexibla förfaranden och att vissa miljökrav dras tillbaka från den gemensamma jordbrukspolitikens jordbrukspolitik. Jordbruksministrar har redan indikerat att de kommer att stödja dessa planer för att ta bort naturskydd från jordbruket. 

Organisationer som Greenpeace och Världsnaturfonden uppmanar Bryssel att hålla sig till de demokratiska regler som har varit i kraft i åratal. De påpekar att en europeisk policyförändring alltid föregås av en omfattande deltagande- och samrådsrunda. Det har allt hoppats över den här gången. 

Kommissionen medgav att ingen konsekvensbedömning hade genomförts på grund av "politisk brådska" och "krissituationen". Det ser ut som att center-högerpartierna i Strasbourg, med stöd av konservativa, extremhögern och nationalister, kommer att gå med på uppmjukningarna.

Detta kommer att ske under det allra sista mötet i detta parlament, eftersom ett nytt Europaparlament kommer att väljas i juni i de 27 EU-länderna. Det är därför upp till de nuvarande kommissionsledamöterna att omvandla dessa lättnader till rättsliga fördragstexter. De kan hantera vissa delar själva med EU-länderna i de nationella strategiplanerna, men andra kräver (interimistisk) anpassning av den gemensamma jordbrukspolitikens jordbrukspolitik (2023-2027), med stöd av ministrar och Europaparlamentet.

Det är ännu inte klart om den nuvarande miljökommissionären Sinkevicius och jordbrukskommissionären Wojciechowski kan uppnå detta i år, eller om de kommer att överlåta det till sina efterträdare. De kommer att utses i slutet av detta år.

"Med detta lagförslag har EU-kommissionen gett efter för den falska berättelsen att miljön är emot jordbruket, när bevis visar att de är beroende av varandra, sa brevskrivarna. "Genom att prioritera valhänsyn har EU-kommissionen brutit med år av framsteg med EU Green Deal", tillade brevskrivarna.