Europaparlamentet: fler och högre straff för miljöbrottslingar

EP plenarsession - direktiv om radioutrustning: gemensam laddare för elektroniska enheter

Antalet straffbara miljöbrott i Europeiska unionen höjs avsevärt, och straffen höjs också avsevärt. Europaparlamentet har till övervägande del godkänt ett nytt EU-direktiv mot miljöbrott. Miljöbrott är nu den tredje största inkomstkällan för organiserad brottslighet efter narkotika och människosmuggling.  

Kampen med miljöbrottslingar hårdnar också. Personer eller företagare som begår miljöbrott kommer från och med nu att dömas till fängelse. Dess längd beror på hur långvarig, allvarlig eller reversibel miljöskadan är. Kvalificerade brott kommer snart att bestraffas med åtta års fängelse, och brott som innefattar mord kommer i framtiden att få tio års fängelse. Övriga brott döms snart till ett maximalt fängelsestraff på fem år.

Den uppdaterade listan över miljöbrott inkluderar illegal timmerhandel, föroreningar från fartyg och brott mot kemikalielagstiftningen EU. Det handlar också om "kvalificerade brott", som större skogsbränder eller omfattande föroreningar av luft, vatten och mark. Detta leder bland annat till förstörelse av ekosystem, jämförbart med ekocid. Det måste stå klart att gärningsmännen/förorenarna visste att deras handling (eller underlåtenhet) var straffbar, och att det ändå gjordes (=avsiktligt).

Enligt medförhandlaren Toine Manders (CDA) kommer den nya EU-riktlinjen att ha en "dynamisk" karaktär för att möjliggöra interimsjusteringar, och i vissa fall även en bakåtblick. Han påpekade att miljöbrottsligheten utvecklas snabbt och ständigt använder nya tekniker och metoder. Tydligen kan "vanlig" affärsverksamhet också vara skadlig (för människor eller miljön), och därför också straffbar.

"Det är dags att vi bekämpar denna gränsöverskridande brottslighet på EU-nivå genom harmoniserade och avskräckande sanktioner", sa Manders. "Med detta avtal ligger räkningen hos förorenaren." Dessutom är det viktigt att personer i ledande befattningar på förorenande företag, liksom företagen själva, ställs till svars. "Med införandet av en aktsamhetsplikt finns det inte längre något utrymme att gömma sig bakom tillstånd eller kryphål i lagstiftningen."

EU-länder kommer snart att själva kunna avgöra om de också lagför brott som inte begåtts på deras eget territorium. Det är därför möjligt att miljöbrottslingar som orsakar skada i tredjeländer kommer att åtalas av ett EU-medlemsland. EU-länderna måste också organisera specialiserad utbildning för poliser, domare och åklagare.