Europaparlamentet försöker återigen förhindra djurtransporter till sjöss

Gris på lastbil transport till fabrik

Europaparlamentet beslutar denna vecka att transporten av levande nötkreatur i EU ska begränsas ytterligare. I Strasbourg röstas inte bara om de senaste rekommendationerna från en särskild undersökningskommitté, utan även ytterligare förslag.

Vissa parlamentsledamöter försöker uppnå ett fullständigt förbud mot transport av all boskap med ännu strängare ändringar. Från 2023 får resor med nötkreatur inte pågå längre än åtta timmar och inte vid temperaturer över trettio grader.

Ett undantag för vissa transporter över 35 grader kommer att tas bort. Det måste finnas bättre hållplatser och kameror för inspektioner vid lastnings- och lossningsplatserna för djur. Transport av djur under 35 dagar är också förbjudet. 

Men de nya reglerna gäller inte transporter av nötkreatur som inte är kött och inte heller transporter till sjöss. Europaparlamentet vill sätta stopp för vad det kallar "djursläpning", där nötkreatur föds upp i ett EU-land, slaktas i andra länder och bearbetas och förpackas i ytterligare andra länder. 

Ledamöterna från De gröna och partiet för djuren har lagt fram ändringsförslag för att förbjuda transport i mer än 8 timmar för alla boskap, inte bara slaktboskap. Och det borde också gälla all sjötransport; högst upp till 24 timmar. I ANIT-utskottet blev omröstningen om detta lika med 30 röster mot 30 röster och en nedlagd röst. Det kan fortfarande finnas majoritet i hela parlamentet.

Irländsk kalvexport till EU-fastlandet förblir opåverkad i ett förslag om en 24-timmarstransportgräns för boskap till sjöss. Det skulle blockera export till länder utanför EU.

Transporten av tiotusentals får från rumänska hamnar via Svarta havet och Bosporen till islamiska länder i Mellanöstern har varit kontroversiell i många år. Transporten av kalvar från spanska hamnar till Nordafrika faller också i kategorin "export utanför EU".

Många kommittémedlemmar vill avsluta vad de kallade "djursläpning", där boskap föds upp i ett EU-land, slaktas i andra och bearbetas och förpackas i andra länder. Varför transportera levande djur när man också kan transportera deras kadaver?, konstaterade ANIT-kommittén förra månaden.