Torsdagen den 2 februari 2023
Home EP Europaparlamentet är fortfarande delat om höga bördor i en strikt klimatlag

Europaparlamentet är fortfarande delat om höga bördor i en strikt klimatlag

Efter en kaotisk omröstning har EU-parlamentet ännu inte tagit någon bestämd ställning till EU-kommissionär Frans Timmermans klimatlagar. Det är högst ovanligt att sådana viktiga lagförslag inte godkänns i plenarsammanträdena i allra sista minuten.

En viktig ekonomisk komponent röstades bort med en mycket liten majoritet (11 röster). Förslaget om det nya ETS för handel med utsläppsrätter "sänds nu tillbaka till ENVI-kommittén", vilket gör det möjligt för de politiska grupperna att omförhandla det.

Som ett resultat av detta måste även omröstningarna om andra komponenter (CBAM, Socialfonden) skjutas upp.

Faktum är att 'den stora klimatdebatten' snubblade redan under den allra första omröstningen där det var nödvändigt att reglera hur och när företag ska betala extra skatt för sina luft- och markföroreningar. De "gratis ETS-rättigheterna" som många industrier har bör avskaffas i snabbare takt. 

Vissa grupper vill ha detta redan 2024, andra några år senare och ytterligare andra föredrar inga extra skatter alls. Dessa regler skulle även gälla markanvändning (stora djurgårdar) och transporter och transporter.

Dessa tilläggsskatter skulle utgöra en viktig finansieringskälla för energisubventioner, för isolering av bostäder, för innovation och för påskyndat byggande av hållbar (sol- och vind)energi. Det försvann eftersom det nya ETS inte längre var tillgängligt.

Faktum är att EU-parlamentet främst är splittrat i huruvida den nuvarande energikrisen (på grund av det ryska kriget i Ukraina) ska bromsa eller påskynda miljö- och klimatkraven. Denna skillnad i bedömning var uppenbar redan i våras när, under påtryckningar från EPP, Green Deal-kraven inom jordbruket tillfälligt mildrades.

EPP Kristdemokraterna hade den här gången – trots tidigare avslag i ENVI:s miljöutskott – ändå lagt fram ändringsförslag (att införa skatterna senare, för att skona värmeläckande hus från böter, inte förbjuda tillverkning av nya bensinmotorer). etc.).  

Dessa EPP-förslag stöddes "av strategiska skäl" av den liberala koalitionspartnern Renew, och fick även stöd från den konservativa ECR, den nationalistiska Identitairen och extremhögern. Som en följd av detta hotade Timmermans paket att "skalas av" och "finansieringen" av andra delar hotade också att försvinna.

Så till slut röstade Socialdemokraterna S&D, de gröna och enade vänstern emot (vad de kallade) en för tunn plan, och extremhögern röstade emot eftersom det avskalade paketet ändå skulle bli för mycket.

Ordföranden för ENVI:s miljökommitté, den franske liberalen Pascal Canfin, sa efter omröstningarna att han ansåg att skillnaderna mellan grupperna inte var så stora. Den avvisade omröstningen skulle på sin höjd handla om huruvida vi kommer att göra något ('den där ETS-skatteregeln') under perioden 2024-2026, eller 2026-2028 eller 2028 – 2030.

EPP:s viceordförande Esther de Lange uppmanade S&D Socialdemokraterna att diskutera frågan igen i utskottet och sa att den (ännu ej avslöjade) socialfonden också skulle kunna diskuteras.

populär

USA förklarar vattenbrist för första gången efter torka

Den amerikanska regeringen har förklarat vattenbrist för första gången i Colorado River, i ...

Oro om EU -politiker som röstar om sitt eget jordbruksstöd

Det har uppstått en tumult i Europaparlamentet om förslaget från den tyska politiker Maria Noichl (SPD) som tror att aktiva ...

Ruissen (SGP) vill ha mindre koldioxidskatt och fler nya kärnkraftverk

Europeiska regeringsledare efterlyser en EU-omfattande undersökning av orsakerna till de kraftigt höjda energipriserna. Flera sydeuropeiska EU -länder vill ...

FN:s sändebud varnar miljötoppmötet COP26 kan misslyckas

FN:s klimatchef Patricia Espinosa varnar för att världsklimatkonferensen COP26, nästa vecka i Glasgow, kan misslyckas. Konferensordföranden,...

Europolitiker och FinMin är fortfarande oense om europeiska budgetplaner

Europaparlamentets budgetutskott och EU-finansministrarna har inte haft...

Bara inuti

EU krisfond öppen för lurade bönder i länder som gränsar till Ukraina

Sex östeuropeiska EU-länder har återigen bett EU-kommissionen om stöd mot de marknadssnedvridningar som orsakas av ukrainsk jordbruksexport. Den löper ut...

Nederländerna stöder ännu inte EU-lagen mot luftföroreningar från boskapsuppfödning

Nederländerna är i princip positiva till det europeiska förslaget att begränsa miljöföroreningar från boskapsuppfödning. Nederländerna tror också att utsläppen...

Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Medicinsk forskning i irländska familjer har visat att en av fyra personer hade rester av herbiciden glyfosat i kroppen. De...

Bryssel hotar EU-länder med böter för slapp inställning till miljöföroreningar

Europeiska kommissionen hotar att ta sex EU-länder till den högsta EU-domstolen eftersom de inte gör tillräckligt åt mark- och luftföroreningar.

Nederländerna begränsar också teknikförsäljningen till kinesisk industri

Nederländerna och Japan kommer tillsammans med USA att begränsa försäljningen av halvledarmaskiner till Kina. Som ett resultat kan kineserna inte ...