Europaparlamentet sätter upp mål för FN: s klimatmöte i Glasgow

Plenarsession - Klimat och ekologisk akut

Vid FN: s klimatmöte i Glasgow i november vill Europaparlamentets miljökommitté att EU uppmanar till avveckling av subventioner för fossil energiproduktion helt och hållet.

En ENVI -resolution, som hela Europaparlamentet ska rösta om i veckan, är utgångspunkten för Europaparlamentets förhandlare vid FN -toppmötet.

Resolutionen kräver att åtgärder vidtas mot de rika ländernas löfte att årligen göra 100 miljarder dollar tillgängliga i klimatsubventioner till utvecklingsländer. Trots brist på stöd från kristdemokraterna vann det förslaget också en majoritet för att helt avskaffa alla fossila subventioner senast 2025.

Den nederländska parlamentsledamoten Bas Eickhout (GroenLinks) hade gärna sett ännu högre europeiska klimatmål, men det fanns ingen majoritet för det. Eickhout ingår i förhandlingsdelegationen för Europaparlamentet i Glasgow.

Förhandlingarna under klimatmötet handlar om många tekniska frågor. En av de viktiga diskussionspunkterna är tidslinjen för klimatmålen. Länder har nu klimatmål med olika datum för sitt delmål, till exempel 2025 eller 2030.

Debatten är om dessa mål ska sättas vart femte eller vart tionde år. Europaparlamentet vill att denna typ av mål ska sättas vart femte år från 2031.

Det är stora skillnader mellan länderna. Storbritannien, Kanada och USA tar relativt stora nya steg, liksom Europeiska unionen. Men till exempel Australien och Indonesien har helt enkelt lämnat in sitt gamla klimatmål igen.

Sedan finns det länder som Ryssland och Indien som sätter upp så svaga mål att de ligger över sin faktiska utsläppstrend. Resultatet är att de inte behöver genomföra en klimatpolitik för att nå sina mål och därför inte uppnår en minskning av utsläppen.