Europaparlamentet vill ha bättre minimilöner i EU-länderna

EP plenarsession - Adekvata minimilöner i Europeiska unionen

I alla EU-länder bör det finnas en minimilön som räcker för att täcka levnadskostnaderna och leda till en anständig levnadsstandard. Det är vad EU-parlamentet förespråkar efter förhandlingar med EU:s medlemsländer. Europaparlamentarikern Agnes Jongerius (PvdA) vill att åtgärder vidtas snabbt på grund av de ständigt stigande priserna.

EU-parlamentet antog på onsdagen speciallagstiftning för att säkerställa en adekvat minimilön. EU-länderna kommer att fortsätta att själva bestämma nivån på minimilönen, men från och med nu måste de garantera att denna lön tillräckligt stöder deras medborgare.

Det nya direktivet gäller alla EU-anställda som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande. Länder där minimilönen redan är skyddad av kollektivavtal (som Nederländerna) är inte skyldiga att tillämpa de nya avtalen överallt.

Den antagna lagen föreskriver också att länder med få kollektivavtal och svaga fackföreningar ska ta fram en handlingsplan för att höja kollektivavtalen tillsammans med arbetsmarknadens parter. De måste också inrätta ett tillsynssystem för att ta itu med missbruk av underleverantörer, falsk egenanställning, oregistrerad övertid eller ökad arbetsbelastning.

MEP Agnes Jongerius (PvdA) var EUs föredragande för denna minimilön. Delvis på grund av henne kom den nya lagen till. Hon anser att det är viktigt att uppföljningsåtgärder tas snabbt.

"Priserna på matvaror, energiräkningar och bostäder exploderar", säger Jongerius. "Människor kämpar verkligen för att klara sig. Vi har inte en sekund att förlora, för arbetet måste löna sig igen.'