Europeiska unionen försöker hålla det ukrainska jordbruket flytande

Det finns ingen majoritet i Europaparlamentet för att ompröva klimatvisionens gröna avtal och livsmedelsstrategin från jord till bord, eftersom det ryska kriget i Ukraina sätter livsmedelsförsörjningen på spel.

Två förslag från EPP Kristdemokraterna, med stöd av den konservativa ECR och högernationalister, om att "omvärdera" eller "upphäva" föreslagna miljörestriktioner inom jordbruket avvisades.

Ukrainakriget orsakar brist på mat i Ukraina och möjligen på andra håll i världen. Europaparlamentet vill därför ha åtgärder på kort sikt för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen. Dessutom kommer jordbruksproduktionen i EU att öka genom att inte lämna mark i träda.

För att undvika brister och höga priser har Europaparlamentet antagit en resolution som kräver en handlingsplan. På samma sätt borde mycket mer livsmedelsbistånd gå till Ukraina och EU bör öppna livsmedelskorridorer till och från Ukraina, som ett alternativ till de ukrainska Svartahavshamnarna som stängts av ryssarna. Även bönder i det östeuropeiska landet måste förses med diesel, utsäde och konstgödsel.

Eftersom mindre mat kan importeras till EU på grund av kriget i Ukraina kräver parlamentsledamöterna att deras egen produktion av EU ökar. De vill också att all tillgänglig jordbruksmark endast ska användas för produktion av livsmedel och djurfoder (och inte för att bygga solpanelsparker). 

Träda bör användas snabbt i år för att odla proteingrödor som vete och spannmål. Och de hårdast drabbade industrierna bör få ekonomiskt stöd, sa parlamentet. Vidare ska EU-länder kunna ge ett brett, snabbt och flexibelt statligt stöd till parter på jordbruksmarknaden.

Den holländska parlamentsledamoten Bert-Jan Ruissen (SGP) tycker att det är bra. Han tycker också att det är "mycket lämpligt att majoriteten av Europaparlamentet i resolutionen uppmanar till att utöka sin egen jordbruksproduktion, att skapa mer utrymme för gödselersättning, att hjälpa bönder och trädgårdsodlare att klara av krigets konsekvenser, under mer genom att tillåta statligt stöd”.

Flera andra nederländska parlamentsledamöter är kritiska till paketet. "Och jag är lite förvånad över kristdemokraternas försök att använda den här krisen för att undergräva och försena Green Deal, jord-till-bord-strategin och strategin för biologisk mångfald", säger parlamentsledamoten Mohammed Chahim (PvdA).

Hans kollega Anja Hazenkamp (PvdD) håller med. Riksdagsledamoten Annie Schreijer-Pierek (CDA) håller inte med dem. Enligt henne undergräver jord-till-bord-strategin och strategin för biologisk mångfald den europeiska livsmedelsproduktionen.