Fiskare vill ha ersättning om de måste vika för väderkvarnar

Foto av Dan Meyers på Unsplash

En miljökonsekvensbedömning krävs inte bara för installation av nya vindkraftverk på land utan också för byggandet av nya vindkraftparker till sjöss. Byggandet av stora vindkraftsparker kan ha en negativ inverkan på marint liv och fiske.

Europaparlamentet varnar för detta i ett betänkande av den nederländska ledamoten Peter van Dalen (ChristenUnie). Hans betänkande godkändes med 512 röster för, 21 emot och 159 nedlagda röster.

Nya havsbaserade vindkraftverk bör inte orsaka olägenheter för fisket och fiskare bör involveras i beslutsfattandet redan före byggandet. Dessutom måste EU-länder se till att vindkraftparker bara byggs långt ifrån fiskeområden. Om fiskerinäringen ändå lider skador från energiparker till havs, måste ersättning betalas till berörda fiskare.

Om 25 år måste femton gånger mer utrymme till sjöss användas för vindkraftverk. Åttio procent av alla fiskebåtar i EU består av småskaligt fiske, med små fartyg, nära kusten. De verkar främst i kustvatten där många sådana nya turbiner är planerade.

Byggandet av nya havsbaserade vindkraftsparker kan också få negativa konsekvenser för marint liv. För att minska farorna behövs mer forskning om de negativa effekterna på havsbotten, både under byggandet och genom användning av vindkraftverk. Efter några decennier måste de bytas ut eller fasas ut. I båda fallen måste forskning bedrivas om de eventuella konsekvenserna av detta.

Eftersom 85 procent av havsbaserade vindkraftsparker snart kommer att ligga i Europeiska unionens norra hav, är ett gott samarbete med Storbritannien nödvändigt. Dessa inkluderar turbiner i Nordsjön och norra Atlanten. Det är därför som Europaparlamentet vill att Europeiska kommissionen ska göra bra avtal med London.

"Fiskare är de äldsta användarna av havet och därför måste det finnas ett verkligt samarbete med dem om vindkraftparker byggs till havs", säger den holländska parlamentsledamoten Peter van Dalen (ChristenUnie). Han står upp för fiskarna. ”Fiskare tjänar sitt liv på vattnet och det är därför bara logiskt att denna sektor får en avgörande röst i form av deltagande. Så det är mer än bara "deltagande".

Fisket i sig borde också titta på användningen av nya energiformer, säger ledamöterna. Flytande vindkraftsparker, förnybart vätgas men även vind- och solenergi kan användas på vissa ställen i fiskeindustrin.

Dessutom bör man överväga att kombinera vindkraftsparker till havs med skyddade naturområden i havet. De europeiska haven har redan 110 vindkraftparker med mer än fem tusen turbiner. År 2050 måste femton gånger mer utrymme till sjöss användas för turbiner än vad som redan är fallet.

Rapporten betonar att fiskare borde få verkliga ord, "mer än bara ett litet ord", sade Van Dalen vid en presskonferens i Strasbourg.