Nederländska parlamentsledamöter ber om stöd för fiske

Fiskare måste få ekonomiskt stöd på grund av de stigande bränslepriserna. Och den miljövänliga pulstrålmetoden borde tillåtas igen. Detta är uppropet från fyra nederländska parlamentsledamöter Peter van Dalen (kristna unionen), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) och Jan Huitema (VVD).

Priserna på fiskebränsle har varit på uppgång under en tid nu och har stigit till aldrig tidigare skådade nivåer på grund av det ryska kriget i Ukraina. För många fiskare är deras fiske gradvis inte längre lönsamt.

Van Dalen: ”Om fiskare tvingas sluta kommer många att gå miste om sin hållbara och hälsosamma mat. Med tanke på bränslepriserna är det nödvändigt att återinföra energieffektiva fiskeredskap som pulstrålen. En ytterligare fördel med detta är att klimatmålen lättare kan uppnås.”

Ruissen håller med: ”Särskilda tider kräver speciella åtgärder. EU måste bland annat snabbt tillåta pulstråltekniken igen. Vi måste förhindra att Europa blir beroende av importerad fisk från avlägsna kontinenter.”

Schreijer-Pierik tillägger: "Livsmedelssäkerhet är en av prioriteringarna för EU. Särskilt med tanke på den allvarliga situationen med Ukraina. Å ena sidan ska vi nu motverka stigande bränslepriser och ge direkt ekonomiskt stöd, å andra sidan måste vi återinföra puls.”

Huitema betonar också vikten av livsmedelsförsörjning: ”Kriget i Ukraina visar hur bräcklig vår livsmedelsförsörjning kan vara. Vi måste slå till medan det är varmt och tillåta innovationer som pulsfiske som bidrar till vår matproduktion.”