Boskapsuppfödning även under strängare EU regler mot luftföroreningar

Europaparlamentets miljöutskott har ytterligare försvagat förslaget att få många fler djurgårdar under strängare RIE-utsläppsnormer. 

Med detta följer ENVI-kommittén den kompromiss som tidigare utarbetats av EU-diplomater för att få färre djurgårdar under utsläppssystemet och att sänka kriterierna för fjäderfä- och grisfarmer mindre.

Miljönämnden vill också göra det möjligt för EU-länder att ersätta licenskravet för ”små” företag med ett registreringskrav med mindre administrativt krångel.

Dessutom föreskriver den nu accepterade kompromissen ett undantag för all extensiv boskapsuppfödning. RIE-systemet kommer endast att gälla för intensiva djuruppfödningar. Dessutom kommer genomförandeperioden att förlängas, och hinder kommer att resas mot ”mer import och läckage utomlands” genom införandet av ömsesidighetsprincipen.

Inledningsvis ville miljökommissarie Virginius Sinkevicius och klimatkommissarie Frans Timmermans få nästan alla djurgårdar under de föroreningsregler som funnits sedan 2010 för tiotusentals industriella näringsverksamheter. Inledningsvis sa EU-kommissionen att det bara skulle gälla de mycket stora boskapsgårdarna, men den uppskattningen visade sig vara baserad på föråldrade siffror. 

Inte bara EU-parlamentets jordbruksutskott utan även LNV-ministrar från flera EU-länder hade också reservationer mot "det administrativa krånglet för alla typer av nya tillstånd". Flera EU-fraktioner och LNV-ministrar vill lämna boskapsuppfödningen helt utanför det, men den vädjan ledde till motstånd.

Inte bara andra sektorer som transport eller byggnation eller sjöfart, utan även intensiv djur- och boskapsuppfödning kommer snart att behöva använda bästa tillgängliga teknik mot luft- och markföroreningar, hävdas det.

Hela Europaparlamentet väntas nu anta en slutlig ståndpunkt i juni eller juli. Då kommer det att bli klart om det finns en majoritet för att hålla mjölkkorna helt utanför det. Därefter kan trepartsförhandlingarna med Europeiska kommissionen och EU:s miljöministrar slutföras i år.