Jordbruk och miljö söker en kompromiss om boskapsutsläpp

EU-kommissionen insisterar på att något måste göras åt luft- och markföroreningar från boskaps-, fjäderfä- och grisindustrin. En talesperson för kommissionen sa att jordbruksutskottets invändningar mot att utvidga direktivet om industriella utsläpp (IED) är alltför överdrivna. 

Från och med nu vill Bryssel ta med boskapsuppfödning från 150 nötkreatur, och skärpa kriterierna för grisuppfödning och fjäderfä så att fler företag ska inkluderas. Europeiska kommissionen är dock beredd att göra kompromisser om delar. Kommissionen förnekar att det är fråga om en påtvingad förordning: iedereen fick delta i diskussionen.

Europaparlamentets ENVI:s miljöutskott håller med om att "förorenaren betalar" även i dessa sektorer. AGRI:s jordbrukskommitté är emot de nuvarande förslagen (liksom många EU-regeringar) men de gröna säger att de kommer att komma med kompromisstexter i det kommande trepartsmötet.

I en gemensam utfrågning betonade en talesman för EU-kommissionen att boskapsuppfödningen endast berör de mycket stora boskapsgårdarna; som mest cirka femton procent. Men flera parlamentsledamöter, som den holländska CDA-ledamoten Annie Schreijer-Pierik, påpekade att i vissa länder med mycket boskapsuppfödning är 150 nötkreatur inte så stort alls.

Dessutom snubblade praktiskt taget alla AGRI-kommittéledamöter över termen "industri" i direktivets namn, som om dessa tre sektorer var stora industrier. Kommissionens talesperson kunde bara påpeka att namnet på RIE-direktivet har funnits i åratal och att det nu gäller en något större del av boskapssektorn. Dessutom spelade kommissionen mer eller mindre tillbaka bollen genom att säga till ledamöterna att ingenting är en lösning.

Ett ofta hört argument mot skärpta miljökrav inom jordbruket är att jordbrukssektorn redan har minskat mycket föroreningar på många områden. EPP Kristdemokraterna tycker därför till och med att nya miljökrav bör stoppas tills vidare. Men kommissionen påpekar att nitratföroreningarna inte har minskat på årtionden.

Huvudmålet med RIE (att industrin om några år kommer att vara tvungen att använda de mest tillgängliga moderna teknikerna) har också mötts av mycket kritik. Det kommer att vara väldigt annorlunda för en liten grisuppfödare på Cypern än för en stor grisfarm i Tyskland eller Spanien, noterades det.

Den holländska SGP-medlemmen Bert-Jan Ruissen sa till sina kollegor att miljöpolitiken inom jordbruket kanske måste tas på en helt annan väg: att EU inte längre föreskriver ett medel, en teknik, utan ett mål. Och att lantbrukaren själv – inom lagens ram – hittar medel för att nå det målet: – Det betyder att vi också måste ta med djurskydd, miljö och klimat i beräkningarna av dessa mål, varnade han.