AGRI-kommittén ber återigen om stöd till grisindustrin

För att stödja grisköttssektorn måste Europeiska kommissionen fördela reklambudgetar och vidta marknadsföringsåtgärder för att öppna upp nya marknader. Bryssel måste också ingripa på EU-marknaden med ett köpsystem.

Detta skriver Norbert Lins från Europaparlamentets jordbruksutskott till AGRI-kommissionär Janusz Wojciechowski. 

Europeiska kommissionen har upprepade gånger avvisat sådana förfrågningar de senaste månaderna. Den högsta officiella toppen av kommissariatet hävdade förra veckan att Bryssel inte har några praktiska, ekonomiska och juridiska möjligheter att ingripa på ett riktat sätt. Många EU-länder anser också att Bryssel på något sätt borde komma med extra pengar.

Innehållet i Lins brev har ännu inte diskuterats eller röstats om i AGRI-utskottet, men det kommer att diskuteras på ordinarie möte på onsdag (2 februari). Lins skriver sitt brev 'med samtycke från majoriteten av grupperna i nämnden'. EU-kommissionär Wojciechowski avvisar varje ingripande eftersom det – enligt hans uppfattning – inte är en jordbruksfråga som påverkar grisektorn, utan en makro-finansiell-ekonomisk fråga.

Lins påpekar att i flera EU-länder riskerar grisektorn att kollapsa, vilket gör att den industrin bara kan överleva i ett fåtal länder. ”Att ständigt göra ingenting […] skulle leda till en koncentration av grisköttsproduktionen, med alla negativa konsekvenser för miljön, klimatet och regionaliseringen. Detta står i skarp kontrast till våra Green Deal och Farm to Fork-mål och ambitioner”, varnar brevet. 

Lins påpekar också att nationella åtgärder för landsbygdsutveckling eller statligt stöd […] inte är det lämpligaste för att åtgärda situationen. Lins understryker att ”det är dags för EU-kommissionen att starkt stödja sektorn genom icke-diskriminerande (=gäller alla länder – red.) aktiviteter för nya marknader, samt marknadsinterventioner på EU-nivå. Alla ansträngningar bör också göras för att begränsa och utrota det nuvarande svinpestutbrottet.”