Lantbrukspolitiker i EU delade över "obligation" 25% ekologisk

Europaparlamentets jordbruksutskott vill ge europeiska bönder tid att gå över till mer ekologiskt jordbruk. Att hålla sig till minst 25% ekologiskt jordbruk leder bara till matöverskott om efterfrågan på ekologisk mat inte växer.

Därför bör strategin från jord till bord fasas in, enligt det preliminära kompromisssvaret från AGRI-kommittén på Europeiska kommissionens ekologiska handlingsplan.

Under de senaste månaderna har den österrikiska OVP-ledamoten Simone Schmiedtbauer fört samtal som föredragande med alla politiska grupper i jordbruksutskottet för att utarbeta en gemensam ståndpunkt om de organiska planerna för EU-kommissionärerna. Hennes delrapport som presenterades på onsdagen får i alla fall stöd av Kristdemokraterna och de konservativa, liberala och högerextrema (I+D) grupperna.

Schmiedtbauer påpekade också att politiskt motiverade direktiv kan orsaka överproduktion. "Du bör inte bryta den ömtåliga balansen på den ekologiska marknaden", varnade den nederländska parlamentsledamoten Bert-Jan Ruissen (SGP). 

För vissa EU-länder som Österrike är det inte ett problem att uppfylla gränsen för 25% ekologiskt jordbruk, men i genomsnitt skulle det behöva ungefär tredubblas från nuvarande 8% för att nå EU-kommissionens mål. Schmiedtbauer vill inte ta med en obligatorisk 25% i sin rapport. Däremot vill socialdemokrater, gröna och förenade vänstern hålla fast vid målet 25%.

Den holländska parlamentsledamoten Anja Hazekamp (PvdD) noterade att Europaparlamentet redan har stött och fastställt 25%-målet för strategin "jord till bord".

I slutet av mars kommer jordbruksutskottet att rösta om rapporten från föredraganden Schmiedtbauer om handlingsplanen för ekologiskt jordbruk. Det kommer att röstas om i plenarsessionen i EU-parlamentet i maj.