Torsdagen den 2 februari 2023
Home EP Lantbrukspolitiker i EU fördelade på 'plikt' 25% ekologisk

Lantbrukspolitiker i EU delade över "obligation" 25% ekologisk

Europaparlamentets jordbruksutskott vill ge europeiska bönder tid att gå över till mer ekologiskt jordbruk. Att hålla sig till minst 25% ekologiskt jordbruk leder bara till matöverskott om efterfrågan på ekologisk mat inte växer.

Därför bör strategin från jord till bord fasas in, enligt det preliminära kompromisssvaret från AGRI-kommittén på Europeiska kommissionens ekologiska handlingsplan.

Under de senaste månaderna har den österrikiska OVP-ledamoten Simone Schmiedtbauer fört samtal som föredragande med alla politiska grupper i jordbruksutskottet för att utarbeta en gemensam ståndpunkt om de organiska planerna för EU-kommissionärerna. Hennes delrapport som presenterades på onsdagen får i alla fall stöd av Kristdemokraterna och de konservativa, liberala och högerextrema (I+D) grupperna.

Schmiedtbauer påpekade också att politiskt motiverade direktiv kan orsaka överproduktion. "Du bör inte bryta den ömtåliga balansen på den ekologiska marknaden", varnade den nederländska parlamentsledamoten Bert-Jan Ruissen (SGP). 

För vissa EU-länder som Österrike är det inte ett problem att uppfylla gränsen för 25% ekologiskt jordbruk, men i genomsnitt skulle det behöva ungefär tredubblas från nuvarande 8% för att nå EU-kommissionens mål. Schmiedtbauer vill inte ta med en obligatorisk 25% i sin rapport. Däremot vill socialdemokrater, gröna och förenade vänstern hålla fast vid målet 25%.

Den holländska parlamentsledamoten Anja Hazekamp (PvdD) noterade att Europaparlamentet redan har stött och fastställt 25%-målet för strategin "jord till bord".

I slutet av mars kommer jordbruksutskottet att rösta om rapporten från föredraganden Schmiedtbauer om handlingsplanen för ekologiskt jordbruk. Det kommer att röstas om i plenarsessionen i EU-parlamentet i maj.

populär

EU kommer att utreda bedrägerier och terroristbanker med 'europeisk pengapolis'

Europeiska kommissionen har inrättat en oberoende europeisk tillsynsmyndighet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya myndigheten skulle ...

Ukrainsk jordbruksexport till Europeiska unionen växer med mer än 10%

Under de första sex månaderna i år har exporten av ukrainska jordbruksprodukter till EU-länder ökat med 10%, till ...

Europaparlamentet: ingen jordbruksimport med ojämlika konkurrensregler

EU -länderna bör inte ratificera frihandelsavtalet med Mercosur -länderna så länge de sydamerikanska länderna inte följer internationell miljö och ...

FN -organ: jordbruksstöd är snedvridande och skadliga

Mer än tre fjärdedelar av de mer än 500 miljarder dollar i jordbrukssubventioner som årligen ges till jordbruksproducenter världen över är främst prisförvrängande ...

Motståndet från jord till gaffel underskattar innovativa bönder

Europakommissionär för livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides har försökt i Strasbourg att dämpa missnöjet i Europaparlamentet över "studier" ...

Bara inuti

EU krisfond öppen för lurade bönder i länder som gränsar till Ukraina

Sex östeuropeiska EU-länder har återigen bett EU-kommissionen om stöd mot de marknadssnedvridningar som orsakas av ukrainsk jordbruksexport. Den löper ut...

Nederländerna stöder ännu inte EU-lagen mot luftföroreningar från boskapsuppfödning

Nederländerna är i princip positiva till det europeiska förslaget att begränsa miljöföroreningar från boskapsuppfödning. Nederländerna tror också att utsläppen...

Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Medicinsk forskning i irländska familjer har visat att en av fyra personer hade rester av herbiciden glyfosat i kroppen. De...

Bryssel hotar EU-länder med böter för slapp inställning till miljöföroreningar

Europeiska kommissionen hotar att ta sex EU-länder till den högsta EU-domstolen eftersom de inte gör tillräckligt åt mark- och luftföroreningar.

Nederländerna begränsar också teknikförsäljningen till kinesisk industri

Nederländerna och Japan kommer tillsammans med USA att begränsa försäljningen av halvledarmaskiner till Kina. Som ett resultat kan kineserna inte ...