Katastroffond och flerårig budget för EU-jordbruket måste vara betydligt högre

Den europeiska jordbrukskommissionären Wojciechowski anser att EU behöver en större krisfond för att hantera katastrofer. Enligt honom är den nuvarande katastroffonden endast lämplig för att absorbera slagen av mindre marknadsstörningar och omvälvningar.

Coronakrisen och det ryska kriget mot Ukraina visar att krisfonden endast kan användas tillfälligt, i begränsad omfattning.

Vid ett möte med Europaparlamentet i Strasbourg sa Wojciechowski att EU-länderna själva har en bättre position än kommissionen när det gäller att fördela krisstöd. EU har utökat reglerna som tillåter EU-länder att ge tillfälligt ekonomiskt stöd till sina industrier. Den nya jordbrukspolitiken öppnar också för möjligheter till nationella avvikelser.

Samtidigt sa Wojciechowski att han överväger att öppna krisreserven igen i år, men EU-länderna måste gå med på detta och även frigöra pengar själva. Han har redan gjort klart (i fallet med bland annat fågelinfluensa och svinpest) att krishjälp i skala EU som mest kommer att vara en droppe i havet. Om det fördelades på alla bönder i EU skulle endast cirka 50 euro finnas tillgängligt för varje gård.

Enligt Wojciechowski är stigande inflation ett mycket större problem för många bönder.Denna inflation är inte densamma i alla medlemsstater, vilket försvårar motreaktioner från Bryssel. Ungerska bönder drabbas för närvarande hårdast av prisökningar. Situationen är också svår i de baltiska staterna, liksom i Rumänien och Bulgarien. 

På grund av den höga inflationen och dess inverkan på det europeiska jordbruket bör den europeiska jordbruksbudgeten ökas avsevärt i den nya långsiktiga uppskattningen, sa Wojciechowski till Europaparlamentet. Det nya fleråriga programmet kommer inte att träda i kraft förrän 2028, om en ny kommission är på plats efter 2024 års val. Det nuvarande teamet av tillsynsdirektörer har dock för avsikt att "anpassa sina budgetar till den nya verkligheten". 

Den nuvarande jordbruksbudgeten (270 miljarder euro) är ungefär en tredjedel av den totala budgeten för EU. Den här budgeten har dock tömts avsevärt de senaste månaderna på grund av den skenande inflationen. Enligt jordbrukschefen i EU behövs en större budget för att säkerställa livsmedelsförsörjningen för Europeiska unionen, samt för att skydda jordbruket, miljön och landsbygdssamhällen.