Förlorade ditt körkort tidigare; snart även i de andra EU-länderna

Europaparlamentet anser att återkallelse av körkort bör gälla även i de övriga EU-länderna. Nu gäller detta bara i det land där myndigheterna har infört det. EU-politikerna anser också att körrättigheter bör nekas för allvarligare trafiköverträdelser.

Om en förare förlorar sitt körkort efter en trafiköverträdelse, gäller den påföljden för närvarande i de flesta fall endast i det land där överträdelsen begicks, och medför inga begränsningar någon annanstans i EU.

För att säkerställa att avstängning, begränsning eller återkallelse av körkortet tillämpas i alla EU-länder kräver de nya reglerna att detta beslut från och med nu meddelas det EU-land som utfärdat körkortet.

Dessutom borde allvarliga trafiköverträdelser, såsom överdriven fortkörning eller rattfylleri, också leda till körförbud under hela EU, sade parlamentsledamöterna på tisdagen.

EP-medlemmar förespråkar också en lägre hastighetsgräns för bostadsområden, vilket innebär att körning över 30 km/h på dessa vägar kan leda till att en förare förlorar sitt körkort eller får det tillfälligt avstängt.

De nya reglerna är en del av det trafiksäkerhetspaket som EU-kommissionen presenterade i mars 2023. Det inkluderar också gränsöverskridande informationsutbyte om trafikbrottsregler, som för närvarande förhandlas med transportministrarna i de 27 EU-länderna. 

Eftersom de ännu inte har kommit överens måste paketet med förslag färdigställas av det nya Europaparlamentet och den nya EU-kommissionen efter valet i juni.