Kreml vill mildra den ryska gödselbojkotten

Europaparlamentets jordbruksutskott anser att Svartahavsavtalet för export av ukrainsk spannmål bör förlängas med fyra månader, och inte med två, som Ryssland nu vill.

Det nuvarande 120-dagarsavtalet mellan Ryssland, Ukraina, FN och Turkiet löper ut i slutet av denna vecka, och man enades i slutet av förra året om att dessa avtal skulle kunna förlängas.

Ordförande Norbert Lins och delegationsledarna i lantbruksutskottet anser att avtalen bör förlängas med mer än 60 dagar ”för att säkra den globala livsmedelsförsörjningen”. Rysslands krig mot Ukraina ledde till en blockad av Ukrainas hamnar vid Svarta havet i början av förra året och betydande prishöjningar på spannmål och konstgödsel. 

Med FN:s och Turkiets medling slöts sommaren 2022 ett spannmålsavtal som bland annat föreskrev frigörande av ukrainska hamnar för spannmålsexport. Initiativet, som ursprungligen avtalades om 120 dagar, förlängdes med ytterligare 120 dagar under hösten.

Enligt FN har cirka 24 miljoner ton spannmål i mer än 1 600 skeppslaster fraktats genom Svarta havets hamnar sedan spannmålsavtalet genomfördes.

Enligt flera internationella nyhetsbyråer pågår hektiska diplomatiska samtal bakom kulisserna, däribland FN-chefen Antonio Gúterres som uppmanar Moskva att hålla Ukrainas spannmålsexport till sjöss flytande.

Kreml anser att de internationella sanktionerna mot landet bör mildras, särskilt de som hindrar exporten av ryska konstgödselråvaror.

Livsmedel och konstgödsel omfattas inte formellt av bojkottreglerna och exportrestriktioner, men de skärpta reglerna för internationella betalningar hindrar eller hindrar beställningar från ryska företag. Moskva anser att FN borde göra något åt saken.