vår dag 29 mars 2023
Home EP Kreml vill mildra den ryska gödselbojkotten

Kreml vill mildra den ryska gödselbojkotten

Europaparlamentets jordbruksutskott anser att Svartahavsavtalet för export av ukrainsk spannmål bör förlängas med fyra månader, och inte med två, som Ryssland nu vill.

Det nuvarande 120-dagarsavtalet mellan Ryssland, Ukraina, FN och Turkiet löper ut i slutet av denna vecka, och man enades i slutet av förra året om att dessa avtal skulle kunna förlängas.

Ordförande Norbert Lins och delegationsledarna i lantbruksutskottet anser att avtalen bör förlängas med mer än 60 dagar ”för att säkra den globala livsmedelsförsörjningen”. Rysslands krig mot Ukraina ledde till en blockad av Ukrainas hamnar vid Svarta havet i början av förra året och betydande prishöjningar på spannmål och konstgödsel. 

Med FN:s och Turkiets medling slöts sommaren 2022 ett spannmålsavtal som bland annat föreskrev frigörande av ukrainska hamnar för spannmålsexport. Initiativet, som ursprungligen avtalades om 120 dagar, förlängdes med ytterligare 120 dagar under hösten.

Enligt FN har cirka 24 miljoner ton spannmål i mer än 1 600 skeppslaster fraktats genom Svarta havets hamnar sedan spannmålsavtalet genomfördes.

Enligt flera internationella nyhetsbyråer pågår hektiska diplomatiska samtal bakom kulisserna, däribland FN-chefen Antonio Gúterres som uppmanar Moskva att hålla Ukrainas spannmålsexport till sjöss flytande.

Kreml anser att de internationella sanktionerna mot landet bör mildras, särskilt de som hindrar exporten av ryska konstgödselråvaror.

Livsmedel och konstgödsel omfattas inte formellt av bojkottreglerna och exportrestriktioner, men de skärpta reglerna för internationella betalningar hindrar eller hindrar beställningar från ryska företag. Moskva anser att FN borde göra något åt saken.

populär

Mindre än hälften av holländarna kallar sig fortfarande "köttätare"

Holländarna äter mindre kött och mer vegetariskt än invånare i de flesta EU-länder. En färsk europeisk undersökning visar...

Strängare europeiska regler för långväga djurtransporter

Europaparlamentets undersökningskommitté för boskapstransporter har avsagt en fördömande dom över hur boskap transporteras genom EU-länder. Också...

Första fallet av fågelinfluensa i Slovenien; Massiva kycklingar slaktade i Tjeckien

I Tjeckien fick veterinärer slakta 80 000 infekterade kycklingar på en fjäderfäfarm 45 kilometer norr om Prag på tisdagen. Sedan slutet av förra...

EU-länder, ministrar och politiker är fortfarande oense om stödet till grisindustrin

Danska grisuppfödare motsätter sig uppmaningar till EU-kommissionen om marknadsintervention i grisindustrin. Danska grisbönder är rädda för att...

EU Jordbruk diskuterar konsekvenserna av Putins krig mot Ukraina

EU-parlamentets jordbruksutskott håller ett extra möte på måndag om konsekvenserna av det ryska kriget i Ukraina. Den...

Bara inuti

Frankrike stoppar skyddet för irländsk kalvexport i Cherbourg

De franska myndigheterna har stängt de två mottagningscentrumen för unga kalvar i hamnen i Cherbourg tills vidare. Som ett resultat...

Ihållande torka hotar grödor i EU-länder

Torkan de senaste månaderna är den värsta på mer än ett sekel, enligt en ny rapport från EU-kommissionen,...

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...