Ledamöterna vill ha mer "jordbruk" i den biologiska mångfalden EU

Europaparlamentets jordbrukskommitté anser att mer bör göras i EU för att förbättra och skydda biologisk mångfald. Men det borde inte gå på bekostnad av jordbrukssektorn. På torsdag listade Comagri-kommittén många oro och villkor mot Green Deals plan för biologisk mångfald.

Enligt jordbrukskommissionen behöver EU en ambitiös strategi för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, men den måste baseras på vetenskapliga fakta och siffror. Kommittén upprepade därmed den tidigare uppmaningen att först genomföra genomförbarhetsstudier av konsekvenserna av Green Deal och den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Jordbrukskommissionen vill redan föreskriva att mer biologisk mångfald måste åtföljas av mer miljösäkra bekämpningsmedel om jordbrukarna ska minska sin användning av kemiska bekämpningsmedel. De vill att EU ska förbättra reglerna för godkännande av nya växtskydd med mindre miljöpåverkan.

EP-medlemmarna uppmanade åter EU-länderna att uppmuntra jordbrukare att avsätta minst 10% av sin mark för biologisk mångfald, till exempel häckar, buffertremsor, bieden där inga kemikalier används och tillfälligt brakmark.

Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att spela en nyckelroll för att skydda den biologiska mångfalden på jordbruksmark, sade de Comagri. Den "jordbrukslistan" har nu överlämnats till miljökommittén (ENVI), som antagligen antar Europaparlamentets strategi för biologisk mångfald i slutet av april.

Det är osäkert om alla önskemål, önskemål och önskningar från den jordbruksorienterade jordbrukskommissionen kommer att tas över av ENVI: s miljökommission. I många Green Deal-fall är det inte kommissionären för jordbruk (Wojciechowski) som är ledande och avgörande, utan miljö + klimat (Timmermans) eller Food + Health (Kyriakides).

För "holländskt jordbruksbuller" i EU har dessutom endast två ledamöter i sin nuvarande mandatperiod full plats i jordbrukskommittén (och två ersättare), men i ENVI: s miljökommitté har nederländska grupper fyra fasta platser (och fyra ersättare).

Från jordbruksutskottet är Bert-Jan Ruissen (SGP) den ende holländaren som är nära involverad som skuggföredragande i de pågående trepartsförhandlingarna om en ny jordbrukspolitik. Från ENVI:s miljökommitté har de två vice ordförandena Bas Eickhout (GroenLinks) och Anja Hazekamp (PvdD) att säga till om hanteringen av dessa trilogförhandlingar.