Minimipaket för EU-omfattande handikappkort

Det kommer att finnas ett EU-omfattande handikappkort som anger en minimistandard för stöd till funktionshindrade. Det befintliga europeiska handikappparkeringskortet för personer med funktionshinder kommer också att uppdaterasd. 

EMPL-utskottet för sysselsättning och sociala frågor godkände enhälligt en rapport av den slovakiska liberalen Lucia Duris om kriterierna för ett sådant första EU-omfattande handikappkort i Bryssel på torsdagen. Cirka 87 miljoner människor i Europa lever med någon form av funktionshinder. De stöter regelbundet på hinder när de reser och vistas i andra europeiska länder eftersom deras funktionshinder inte är lika erkänd överallt. 

Hittills har varje EU-land sina egna regler för användning av ett handikappparkeringskort. Det nya kortet gäller även i Liechtenstein, Norge, Island och Schweiz.

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag för att säkerställa att båda korten underlättar rätten till fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionshinder kommer att ha samma tillgång till särskilda villkor, förmånliga behandlingar och parkeringsrättigheter när de reser och vistas i andra europeiska länder. 

Under de senaste åren har Europeiska kommissionen redan provat harmoniseringen av befintliga nationella handikappkort från åtta länder: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumänien och Slovenien.

EU-kortet gör att funktionshindrade personer kan få förmånsbehandling i olika offentliga och privata tjänster, såsom kollektivtrafik, kulturevenemang, fritids- och sportcenter och museer. Detta kan uppnås genom bland annat fri tillgång, reducerade taxor, förtur, personlig assistans och rörelsehjälpmedel. 

Nu när EU-parlamentet har banat väg för en sista förhandlingsrunda med de 27 hälso-, välfärds- och idrottsministrarna är avsikten att slutföra beslutsprocessen innan valet till Europaparlamentet i juni.