Söndagen den 29 maj 2022
Home EP Strängare europeiska regler för långväga djurtransporter

Strängare europeiska regler för långväga djurtransporter

Europaparlamentets undersökningskommitté för boskapstransporter har avsagt en fördömande dom över hur boskap transporteras genom EU-länder. ANIT-kommittén fördömer också åren av otillräcklig övervakning av EU-länder på sådana djurtransporter. 

I många fall berövades djuren mat och vatten, utsattes för extrema temperaturer och hölls ibland i överfulla lastutrymmen

Den parlamentariska undersökningskommittén förhörde dussintals europeiska myndigheter och tjänstemän, såväl som nationella myndigheter, djurskyddsorganisationer, veterinärer, transportörer och jordbrukare. Dessutom besöktes platser där djur exporteras.

Utredningskommittén konstaterar att djur placeras i osäkra positioner, särskilt under transport till länder utanför EU. "EU uppfyller inte sin plikt att se till att djuren mår bra under hela transporten från avgång till destination", avslutar undersökningskommissionen.

Transport med fartyg är problematiskt: "Majoriteten av de 80 fartyg som har en europeisk licens för djurtransport är mycket gamla och utgör en risk för både människors och djurs välbefinnande ombord", enligt forskningsrapporten.

”Denna forskning bekräftar att regler systematiskt bryts. Djur transporteras långa sträckor över Europa – och långt utanför Europas gränser. Deras välbefinnande står på allvar på spel. Missuppfattningen att det här är olyckor och incidenter har definitivt motbevisats", säger den holländska parlamentsledamoten Anja Hazekamp (PvdD). Hon är en av medförfattarna till rapporten.

Utöver resultaten av sin undersökning röstade ANIT-utredningskommittén också på torsdagen om en rad rekommendationer för att minska djurens lidande under transport. Djur yngre än fem veckor, som kalvar och getter, får inte längre transporteras. Enligt utredningsutskottet ska gamla djur inte längre sättas på långa transporter.

För att förhindra att djur ska behöva hantera extrema temperaturer rekommenderar nämnden att sänka det tillåtna maxvärdet från 35 till 30 grader. Det bör också finnas en röd lista över transportörer som ofta bryter mot reglerna. Licensen för dessa "fel" transportörer måste återkallas.

Undersökningskommitténs rekommendationer kommer slutligen att antas i januari vid Europaparlamentets plenarsession. Europeiska kommissionen förbereder för närvarande en ändring av EU-lagstiftningen för att skydda djur under transport.

EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om detta 2023. Undersökningskommissionens rekommendationer kommer att ingå i lagändringen. Dessutom pågår just nu ett offentligt samråd, där företag och medborgare kan ge sin syn på europeiska djurskyddsregler.

populär

Frankrike vill tillåta nya jordbruksresurser snabbare

Den nuvarande EU-presidenten Frankrike erkänner att alternativa växtskyddsprodukter kommer till marknaden alldeles för långsamt. Frankrikes minister Julien Denormandie (jordbruk) svarade att...

Sophie In ́t Veld (D66) vill förbjuda EU pass ryska oligarker

Den holländska parlamentsledamoten Sophie in Veld (D66) vill ha ett europeiskt förbud mot så kallade 'gyllene pass'. Hon tror att rika ryska oligarker...

EUs jordbrukschef Wojciechowski ger NSP:er ytterligare tre veckor

EU-kommissionär Wojciechowski gav förra veckan sin första bedömning av de nationella strategiska planerna för 19 EU-länder, inklusive Nederländerna.

Franskt fjäderfä måste begrava utrangerade kycklingar på gården

I Frankrike har så mycket fjäderfä avlivats de senaste veckorna på grund av den högpatogena fågelinfluensan (HPAI) att kadaverförädlarna inte kan göra jobbet...

USA drar nu tillbaka de sista trupperna från turkisk front i Syrien

USA drar tillbaka alla återstående amerikanska soldater från norra Syrien. President Trump har beordrat det ...

Bara inuti

"Mindre boskap med EU subvention för att förbättra djurvälfärden"

Länder som vill minska sin boskap kan ansöka om EU-subventioner för att förbättra djurvälfärden. I de nya ekosystemen...

Italienska bönder kommer snart också att kunna sälja el från solpaneler

Italienska bönder kan nu även sälja den egenproducerade elen från sina solpaneler till energibolag. Italiens jordbruksminister har...

EU-länder skjuter återigen upp Green Deal-del i jordbruket

Den nya europeiska obligatoriska växtföljden på fält som skulle träda i kraft nästa år kommer troligen att skjutas upp. Europeiska kommissionen och den 27...

"EU är inte en brödkorg för världen, utan en dyr stormarknad"

Miljöskyddsorganisationen World Wildlife Fund (WWF) menar att jordbruket i EU endast ger ett begränsat bidrag till...

Ingen vaccination av EU fjäderfä mot fågelinfluensan i år

Jordbruksministrarna i de 27 EU-länderna har enhälligt godkänt en strategi för att möjliggöra vaccination av kycklingar mot fågelinfluensa....