Fredag 14 maj 2021
Home EP

EP

Europaparlamentet vill ha kameraövervakning i fiskehuggare för fångstkontroll

Europaparlamentet anser att det borde finnas bättre regler för kontroll av fångster i EU-vatten. Fiskefartyg fångade ...

Ledamöterna vill ha mer "jordbruk" i den biologiska mångfalden EU

Europaparlamentets jordbrukskommitté anser att mer bör göras i EU för att förbättra och skydda ...

Blå tungutbrott bland spanska nötkreatur; varit till havs i två månader

Bluetongue har brutit ut från under 2 671 nötkreatur ombord på två stora djurtransportfartyg i Medelhavet. De två djurtransportfartygen är för närvarande ...

Europaparlamentet vill ha färre kycklingar och fler grisar till Ukraina

Holländska ledamöter från SGP och GroenLinks anser att associeringsavtalet med Ukraina bör justeras på olika områden.

Agnes Jongerius (PvdA) europeisk förhandlare av minimilön

Europaparlamentet har utsett den nederländska ledamoten Agnes Jongerius (PvdA) till föredragande och medförhandlare för en europeisk minimilön.

Visserijcommissie EP vill inte ha kameraövervakning på skärare

Europaparlamentets fiskerikommitté anser att fiskare inte bör vara skyldiga att installera kameror ombord. Med kameror ...

Europaparlamentet inleder debatt om Green Deal, klimat och jordbruk

Europaparlamentet har inlett en parlamentarisk debatt om Europeiska kommissionens nya strategi från jord till bord. Den F2F-policyn och ...

Ny forskning sätter eldrivet pulsfiske på EU-agendan

Nästa vår kommer det elektriska pulsfisket att granskas i Europeiska unionen. Europeiska kommissionen svarar alltså på den nya ...

Europaparlamentet instämmer i EU-budgeten och stoppar subventionen för Turkiets inträde

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och finansministrarna har i stort sett kommit överens om i ...

Fördröjning i EU jordbruk på grund av korona; De gröna vill dra tillbaka

Hanteringen av den nya europeiska jordbrukspolitiken är försenad på grund av den ökande koronainfektionen i Bryssel. De...

populär

Bara inuti