Återigen mycket tjafs i EU-parlamentet om lagar om bekämpningsmedel

Både Europaparlamentet och de 27 EU-länderna försöker var och en enas om att minska användningen och riskerna med kemikalier i jordbruket. EU-kommissionärerna presenterade sitt SUR-bekämpningsmedelsförslag i detta ämne förra året, som en del av livsmedelsstrategin från jord till bord.

När parlamentet röstar om sin slutliga ståndpunkt nästa vecka, under tidspress från det förestående EU-valet, är spänningarna höga bakom kulisserna. Faktum är att den traditionella motsättningen mellan miljöutskottet och jordbruksutskottet förekommer också i detta förslag.

EU-kommissionen har redan förra året försvagat förslaget under påtryckningar från flera EU-länder, men det finns fortfarande minst ett dussin länder som inte vill höra talas om ett kemikalieförbud. Nederländerna och flera andra stora jordbruksländer anser att användningen bör minska avsevärt, vilket de kommer att betona igen på måndag i sitt månatliga möte i Bryssel.

Det finns också ett hot denna vecka i Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg om en upprepning av den senaste tidens omröstningsväsen, som med naturrestaureringslagen, där grupperna förkastar nästan alla kompromisser och vill inkludera sina egna ståndpunkter i den nya lagen genom ändringar.

Även om jordbrukssektionen inte är den ledande kommittén för de nya bekämpningsmedelsreglerna, delar den jurisdiktion över vissa delar av ärendet med miljökommittén. 

Viktiga stridspunkter inkluderar ikraftträdandet: Europeiska kommissionen och miljösidan argumenterar för 2030, men många EU-länder och jordbruksgrupper vill ha det fem år senare. Dessutom är det fortfarande kontroversiellt om varje land kommer att ha sitt eget obligatoriska reduktionsmål, eller om det bara kommer att finnas en skyldighet på EU-nivå, där EU-länder var och en har en "ansträngningsskyldighet" att samarbeta. Enligt kritikerna undergräver detta den avsedda effekten av den nya lagen på förhand.

Det rapporteras att det nuvarande EU-presidentskapet (=Spanien) planerar att lägga fram en ny försvagning till LNV-ministrarna på måndag, vilket skulle innebära att målet per land kommer att avskaffas. Detta komplicerar lagstiftningsprocessen ytterligare eftersom miljöministrarna (ännu?) inte tycker det. Miljöministrarna kommer att fastställa EU-ländernas position i mitten av december.

Och om EU-länderna når en överenskommelse sinsemellan och om Europaparlamentet tar ställning kvarstår frågan om de båda lagstiftande organen därefter kommer överens med EU-kommissionärerna om en slutgiltig kompromiss. Om detta inte fungerar under de kommande månaderna riskerar SUR:s bekämpningsmedelsförslag att skickas vidare till den nya EU-kommissionen, någon gång 2025...