Bryssel börjar begränsa miljöbestämmelserna i EU-jordbruket

EP Plenarsession - Korta presentationer

EU-kommissionen föreslår att vissa Green Deals miljöregler för bönder ska återställas. Bryssel vill också minska den administrativa bördan för små jordbruksföretag. Genom att göra det säger jordbrukskommissionär Janius Wojciechowski att han uppfyller kraven från europeiska bönder som har demonstrerat i veckor.

Europeiska kommissionen slutförde denna vecka försvagningen av fyra Green Deal-regler, vilket går emot råden från forskare som säger att jordbruket måste bli mer hållbart. Det nya tillvägagångssättet sätter bland annat stopp för den årliga nedläggningen av bitar av åkermark för att främja biologisk mångfald. Det är inte heller längre nödvändigt att byta gröda med några års mellanrum.

Dessa åtgärder utarbetades 2022, strax innan Rysslands krig mot Ukraina bröt ut. Det kriget ledde till rädsla för mindre tillgång på mat, varför dessa regler ännu inte har omsatts i praktiken de senaste åren. I den meningen kommer inte mycket att förändras för bönderna.

Dessutom kommer kraven på odling av olika växter, för skydd av marken mot erosion och urlakning samt kraven på skydd av gräsmark i naturområden att försvagas märkbart. Dessutom har EU-kommissionen meddelat att man vill lätta på reglerna för användning av växtskyddsmedel och gödningsmedel.

Det är ännu inte klart om det också kommer att ske en förändring eller utvidgning av EU-jordbrukssubventionerna. Många monterorganisationer och bönder driver på för detta, men det beror på hela EU-budgeten. Det är just här betydande nedskärningar kommer att behöva göras under de kommande åren, bland annat för att biståndet till Ukraina kommer att kosta tiotals miljarder.

För de sistnämnda ändringarna behöver Bryssel också godkännande från Europaparlamentet, som går på valuppehåll nästa månad.

Den föreslagna uppmjukningen av miljöreglerna beskrivs som "för lite, för sent" av olika jordbruksorganisationer. Samtidigt finns protester från de gröna och miljöorganisationer. På tisdag ska Wojciechowski diskutera sina förslag med EU-parlamentets jordbruksutskott och en vecka senare med de 27 jordbruksministrarna. 

Under en separat debatt kommer jordbruksledamöterna i Europaparlamentet att diskutera "de europeiska miljömålen för jordbruket" med klimatkommissionär Wopke Hoekstra.

Miljögrupper varnar för att försvagningen av normerna effektivt kommer att avskaffa de redan låga ekologiska kraven för bönder. Greenpeace sa att priset för samhället som helhet var för högt. EU-kommissionen agerar blint och strider mot vetenskapliga fakta, enligt WWF-organisationen.