EU kommer att tvinga Big Tech att göra något mot missbruk på internet

EU-parlamentet vill införa strängare restriktioner för handel och verksamhet på stora internetplattformar. Teknikföretag som Facebook och Google måste i vissa fall hämta innehåll från webben. Det måste också bli omöjligt att ägna sig åt kriminell verksamhet på internet, och kompensation måste ges till offer för internetanvändare. 

Parlamentet talade om Europeiska kommissionens planer på att hålla stora internetplattformar som Facebook, ofta kallad "Big Tech", ansvariga för förbjudna eller kriminella webbaktiviteter. Det handlar om frågor som algoritmer, integritet och olagligt innehåll. Dessa förslag berör många parlamentsledamöter; de har nu skärpt förslaget. 

Eftersom Big Tech alltför ofta är inblandat i distributionen av olagligt och skadligt innehåll, måste de nu göra riskbedömningar och oberoende granskningar. Detta bör vara obligatoriskt. 

Om stora onlineplattformar inte fungerar noggrant eller bryter mot reglerna och internetanvändare lider av det, borde de kunna klaga. Ersättning kan även i så fall utgå. 

Dessa åtgärder kommer att göra digital internettrafik mycket säkrare, säger PvdA-ledamoten Paul Tang. Tillsammans med 64 kollegor från fyra olika partier hade han lagt fram ändringsförslag för att förbjuda användningen av uppgifter om religion, sexuell läggning och hälsa för inriktning av annonser. 'Jag är glad att de klarade det. Säkerhet och transparens på internet är av stor betydelse för oss alla, säger Tang.