Europaparlamentet försöker begränsa Orbáns rösträtt

Ledamöterna kommer igen att försöka begränsa den ungerska premiärministern Viktor Orbans rösträtt i EU nästa vecka. Mer än hundra EU-politiker skrev under ett brev som kallade ett sådant steg "nödvändigt", "för att skydda Europeiska unionens värderingar".

Vid det senaste EU-toppmötet röstade Ungern emot EU-budgeten eftersom Brysselräkenskaperna frigör flera tiotals miljarder i ekonomiskt stöd till Ukraina. Den ungerska regeringen är också emot att inleda förhandlingar med Kiev om framtida EU-medlemskap. 

Ungerns premiärminister Orban anses vara en politisk anhängare av Rysslands president Putin och vägrar att samarbeta med europeiska sanktioner mot Moskva. Orban fick under lång tid stöd inom EU av den polska PiS-regeringen, men en ny pro-EU-regering har nyligen kommit till makten där, ledd av den tidigare EU-presidenten Donald Tusk.

Ungern har varit en obstruktion inom EU i åratal och förkastar många europeiska uppföranderegler, lagar och förfaranden. Som hävstång försenar eller skjuter Bryssel upp utbetalningen av EU-subventioner för att tvinga Budapest att följa EU-reglerna. Det händer lite i taget.

Europaparlamentet i Strasbourg uppmanade också för flera år sedan att återkalla rösträtten för ungrare och att frysa subventioner, men de flesta europeiska regeringsledare vill undvika en sådan ultimat konfrontation med sin motsvarighet Orban. 

Förra månadens EU-toppmöte avslutade ytterligare ett år av bitter fejding mellan EU och Budapest, inklusive om de ungerska domstolarnas oberoende, korruption och inskränkningen av medborgerliga friheter.

De europeiska politikerna vill anta en resolution om Ungern nästa vecka, eftersom de 27 regeringscheferna återigen har beslutat att äntligen släppa EU-subventionerna för Budapest. 

Tvivel kring EU-dispositionen av Orban och Ungern blev ännu allvarligare förra veckan med tillkännagivandet av (belgiska) EU-presidenten Charles Michel att han kommer att avgå från sin position i förtid i juli. Michel vill kandidera till EU-valet i juni, även om hans mandatperiod som EU-president sträcker sig till slutet av december. 

EU-procedurerna föreskriver att i händelse av oförutsedd frånvaro kommer EU-presidenten att ersättas av premiärministern i EU-landet som är den roterande EU-ordföranden vid den tiden. Detta blir Belgien under första halvåret i år och Ungern under andra halvåret. Under de sista månaderna av 2024 måste diskussioner och förhandlingar slutföras om sammansättningen av en ny EU-kommission.