lördag 31 oktober 2020
Home EP Europaparlamentet kommer att undersöka kontroller av djurtransporter

Europaparlamentet kommer att undersöka kontroller av djurtransporter

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen het feitelijke transport gecontroleerd, maar ook de manier waarop in veel EU-landen amper tegen excessen wordt opgetreden.

Ook zal de tijdelijke EP-commissie binnen een jaar moeten rapporteren over de vraag waarom ook op EU-niveau er tot nu toe kennelijk niks tegen onnodig dierenleed kan worden gedaan.

De zogenoemde ANIT-commissie gaat onderzoeken hoe het kan dat er steeds weer vergunningen worden afgegeven voor diertransporten die in strijd zijn met Europese dierenwelzijnsregels en daarnaast aanbevelingen doen om de hevige misstanden te stoppen. De nieuwe onderzoekscommissie werd ingesteld met 605 stemmen voor en 53 tegen, en 31 onthoudingen.

De parlementaire commissie zal onderzoeken hoe de Europese Commissie en de EU-landen ervoor zorgen dat de EU-regels worden nageleefd over dierentransport over lange afstanden, over het voorkomen van vertragingen en over het vervoer van zieke dieren. Ze kunnen ook een onderzoek instellen naar het vermeende falen van nationale inspectiediensten om de EU-regels inzake het welzijn van dieren te handhaven bij het verplaatsen van de EU naar niet-EU-landen.

Het initiatief hiertoe is genomen door de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement een oproep uitstuurde om een parlementaire enquête in te stellen naar de diertransporten. Een eerdere poging in 2018 strandde bij de fractievoorzitters van de EU-fracties.

Hazekamp reisde al diverse malen door Europa om diertransporten te controleren. Zo trachtte ze deze zomer een massatransport van 70.000 schapen van Roemenië naar het Midden-Oosten te voorkomen. Het scheepstransport dat wekenlang zou duren bij extreme temperaturen tot wel 46 graden ging uiteindelijk door en duizenden schapen stierven onderweg.

Vorig jaar sloten Europarlementariërs van verschillende fracties zich wel aan, waaronder Tilly Metz en Sarah Wiener (Groenen), Niels Fuglsang en Maria Noichl (S&D), Pascal Durand (Renew), Jadwiga Wisniewska (ECR) en Sirpa Pietikainen (EPP). In februari dit jaar lukte het de initiatiefnemers om de benodigde handtekeningen van een kwart van het Europees Parlement bij elkaar te krijgen

Woensdag komt de ANIT-commissie voor het eerst in Brussel bij elkaar. Naar verwachting wordt Tilly Metz (Groenen) verkozen als voorzitter en worden Anja Hazekamp en de Nederlandse PvdA’er Mohamed Chahim verkozen als ondervoorzitter.

populär

EU varnar för fler cyberattacker när de går in i 5G

I en riskanalys varnade Europeiska unionen för ett ökande antal cyberattacker. Detta gäller främst attacker som ...

Något mindre luftföroreningar i Europa

Luftkvaliteten i Europa förbättras, men i synnerhet förorenad luft orsakar stora skador på ekonomin och ...

ASML får inte leverera högteknologisk utrustning till Kina och Huawei

Den nederländska chipmaskintillverkaren ASML kanske tillfälligt inte levererar sina mest avancerade maskiner till Kina. Tidigare beviljade tillstånd till ...

FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa konfronteras med en dramatisk minskning av befolkningen ...

EU på en ny front i Libyen nu också i nypen mellan ryssarna och turkarna

Trupper från den libyska militärledaren Khalifa Haftar närmar sig huvudstaden Tripoli tack vare militärstödet från ...

Bara inuti

Fördröjning i EU jordbruk på grund av korona; De gröna vill dra tillbaka

Hanteringen av den nya europeiska jordbrukspolitiken är försenad på grund av den ökande koronainfektionen i Bryssel. De...

Brittiskt EU handelsavtal: arbete pågår nu med fördragstexter

Förhandlare från Europeiska unionen och Storbritannien har gjort framsteg i London i sina förhandlingar för en framtida euro-brittisk ...

USA tillåter igen Dicamba i amerikanskt jordbruk och trädgårdsodling

Den amerikanska miljöbyrån EPA har godkänt ogräsdödaren Dicamba från kemikoncernen Bayer i fem år, trots stark kritik.

Polska parlamentet skjuter upp beslutet om ny strängare djurlag

Det polska parlamentet skjuter tillfälligt upp diskussionen om en strängare djurlag. Jordbrukskommissionen avbröt oväntat behandlingen av ...

Lägre slakthastighet ännu inte synlig; mobil slakt kommer snart

För närvarande kan Nederländerna inte tvinga slakterier till en lägre slakthastighet. För att kunna införa en sådan skyldighet, ...