måndag 29 maj 2023
Home EP Europaparlamentet vill ha en större budget, om nödvändigt med europeisk skatt

Europaparlamentet vill ha en större budget, om nödvändigt med europeisk skatt

Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, har varnat för att European Green Deal skulle kunna misslyckas om EU-länderna vägrar att avsätta tillräckligt med pengar för det.

Under Europaparlamentets plenarsession försvarade Von der Leyen en ambitiös flerårig budget (2021-2027) för finansiering av både den nuvarande traditionella EU-politiken, inklusive jordbrukssubventioner, liksom pengar för nya prioriteringar som den digitala omvandlingen, Green Deal eller försvar.

Kommissionens chef lägger särskild tonvikt på Green Deal, beskrivet som Europas nya tillväxtstrategi. Hon berättade för EP-medlemmarna att hon inte kommer att acceptera några resultat som inte garanterar minst 25% av budgeten för kampen mot den globala uppvärmningen. Dess varningar kommer en vecka före det införda Europeiska rådet den 20 februari, där regeringscheferna för EU kommer att försöka minska sina skillnader över den långsiktiga budgeten.

I en debatt om budgeten 2021-2027 EU betonade ledamöterna att Europaparlamentet endast skulle godkänna en flerårig budget om den uppfyller ambitionerna om EU.

De flesta parlamentsledamöter insisterade på att tillräcklig finansiering är nödvändig för att uppnå gemensamma ambitioner, till exempel kampen mot klimatförändringar, den digitala och miljömässiga omvandlingen och dess sociala konsekvenser och bibehålla stöd för svaga regioner. Om till exempel Green Deal infördes men den totala budgeten minskades, skulle det innebära att andra framgångsrika EU-program måste minskas.

Slutligen är det viktigt för ledamöter av Europaparlamentet att skapa nya inkomstkällor för EU ("egna medel"). Parlamentets ordförande Sassoli klargjorde på en presskonferens i Strasbourg att det i den fleråriga budgeten bör klargöras att den framtida finansieringen av en ny, modern EU måste hanteras på ett annat sätt än den nuvarande administrativa, tekniska strategin.

Denna nuvarande finansiering uppgår till växlingen av räkningar och belopp, eftersom ministrarna för EU bestämmer de årliga beloppen, Europeiska kommissionen måste då utföra arbetet och att räkenskaperna dras av från de årliga beloppen. Som ett resultat är Bryssel helt beroende av det ekonomiska handlingsrummet som det alltid får från de 27 ministrarna. Det är därför Sassoli argumenterade för införandet av en "europeisk skatt".

populär

Greenpeace vill ha EU-förbud mot korta flygresor och fler transporter med tåg

Greenpeace vill ha ett förbud mot kortdistansflyg i EU om en tågresa är...

EPP i Europaparlamentet beslutar om kandidat för EP-ordförandeskapet

EPP:s paraplygrupp för kristdemokrater i Europaparlamentet kommer på onsdag att besluta om de ska ställa upp mot den i januaris omval...

EU-lantbruket vill övervaka handel och tullar längs hela livsmedelskedjan

De europeiska jordbruksministrarna anser att riktlinjer bör utarbetas på en EU-skala för handelsavtal om tullar, priser och rättvis handel i...

Frankrike vill ha europeiskt försök med två vacciner mot fågelinfluensan

Frankrike ska snart prova två vacciner mot fågelinfluensan. Det tillkännagavs efter det 62:a utbrottet av fågelinfluensa, denna gång på en ankfarm...

Polen bygger staket vid Vitryssland för att stoppa människors smuggling

Polen började bygga ett staket längs gränsen till Vitryssland på tisdagen för att förhindra illegala migranter från att ta sig in...

Bara inuti

Twitter undviker EU uppförandekod; förebud om avgång?

Den sociala medieplattformen Twitter, som ägs av den amerikanske miljardären Elon Musk, lämnar EU:s frivilliga uppförandekod mot desinformation om...

Boskapsuppfödning även under strängare EU regler mot luftföroreningar

Europaparlamentets miljöutskott har ytterligare försvagat förslaget att få många fler djurgårdar under strängare RIE-utsläppsnormer. 

Tjat om uttalanden från Belgiens premiärminister mot naturrestaurering

Uttalanden från Belgiens premiärminister Alexander De Croo har väckt kontroverser i det belgiska politiska systemet eftersom den nationella premiärministern...

Timmermans uppmanar EU-politiker till förhandlingsbordet för jordbruket

EU klimatkommissionär Frans Timmermans har sagt till ledamöterna av parlamentet i jordbruksutskottet att han vill sitta ner med Nederländerna för att göra det mycket tydligt...

Jordbruks- och miljöklubbar vill ha verklig förändring i Mercosur

Ett paraply av dussintals europeiska och sydamerikanska jordbruksklubbar och miljö- och utvecklingsorganisationer uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt manifest ...